Welkom

INTRO

Binnen de pijler INTRO vallen alle activiteiten die te maken hebben met geïnteresseerden en nieuwe delen. Dat zijn voornamelijk de ‘welkomstkamer’ op zondag, de intro-avonden voor geïnteresseerden en de daarop volgende huisbezoeken. Coördinator van deze pijler is Jim van Geest.

WELKOMstkamer

Na elke zondagse dienst is er een ruimte in de Basiliek waar mensen van het leiderschap (voorgangers, oudsten en/of coördinatoren) aanwezig zijn om mensen te ontmoeten die vragen hebben of ergens over willen doorpraten. Geen vraag is te gek…

INTROavonden

Iedere bezoeker van Mozaiek0318 die nog geen deel is, kan zich aanmelden voor de intro-avonden. Elke maand wordt een serie van twee avonden georganiseerd. Deelnemers (die besloten hebben of nog overwegen deel te worden van Mozaiek0318) krijgen inzicht in:

  • de identiteit en visie van Mozaiek0318; wat we geloven.
  • vanuit welke houding we met elkaar willen omgaan en wat we van elkaar als delen van de gemeente verwachten.
  • de ontstaansgeschiedenis van Mozaiek0318.
  • de organisatie van de gemeente, de financiën en andere zaken.

Na deze avonden kunnen deelnemers besluiten om deel te worden van Mozaiek0318 of (nog) niet. Het volgen van twee intro-avonden en het voeren van een gesprek tijdens een huisbezoek (zie hieronder) zijn voorwaarden om deel te kunnen worden van Mozaiek0318.

HUISbezoeken

Nadat aspirant-delen een inschrijfformulier hebben ingeleverd, wordt er binnen een aantal weken contact opgenomen voor het plannen een huisbezoek. Een team van ongeveer 20 bezoekers (meestal echtparen) bezoeken binnen een maand aanstaande nieuwe delen met veel enthousiasme.

Na het volgen van de twee intro-avonden en het voeren van een gesprek tijdens een huisbezoek mogen we veel nieuwe delen verwelkomen.

Contact

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

contact@mozaiek0318.nl