Pasen 2022 met Mozaiek0318

In de Stille Week en op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Op Eerste Paasdag vieren we dat Jezus is opgestaan en dat wij mogen leven door Hem! Herdenk en vier jij met ons mee?

Stille week voor Pasen

‘Kan je niet één uur met Mij waken?’ vraagt Jezus aan zijn discipelen.
De Stille Week; het ‘geluid’ verstild en we kijken naar binnen. Een week waarin we ons hart willen onderzoeken op onze relatie met Jezus, door middel van bidden en vasten. Vasten, is je verlangen naar God boven je verlangen naar andere zaken plaatsen, die jij moeilijk vindt om op te geven. Het is een periode je onthouden van eten, slaap of misschien juist wel social media. Een uiting van diep verlangen naar Jezus. Dicht bij Hem zijn en Zijn aanwezigheid ervaren. Lees hier meer informatie over hoe je kunt vasten.
Zo willen we als gemeente een tijd van verootmoediging ingaan, van zonden belijden, nieuwe toewijding, op weg naar een nieuwe start, op weg naar opstaan met Jezus. Dit doen we in verbinding met de gemeente door elke avond in de Stille Week een moment te creëren waarin we elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen bidden en God aanbidden.

Van maandag 11 april t/m donderdag 14 april, is daarom het Mozaiek Centrum tussen 20:00 en 21:00 uur open voor iedereen die samen met ons wil bidden en overdenken. Daarnaast is de gebedsruimte 24/7 beschikbaar.

Ook zal er in die week elke dag een nieuwe podcast te beluisteren zijn, die ons helpt om met Jezus op te wandelen en die laatste dagen van Jezus te beleven van Palmpasen naar Goede Vrijdag. De podcast is te beluisteren via Spotify en via de Mozaiek app. Deze is eventueel ook te lezen als een Bijbelleesplan in de YouVersion app, genaamd: ‘Onderweg met Jezus’.


Praktische handvatten om in de stille week mee aan de slag te gaanNaar aanleiding van de preek van Jurjen ten Brinke:

Sterf aan het zorgen maken en groei in het vertrouwen.
Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden (Filippenzen 4:6)
Sterf aan gemopper en groei in bemoedigende woorden en waardering.
Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen (Lukas 6:27,28)
Sterf aan negativisme en groei in de hoop.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (Romeinen 12:21).
Sterf aan bitterheid en groei in vergeving.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven (Kolossensen 3:13).
Sterf aan vijandigheid en groei in de liefde.
Heb uw naaste lief als uzelf (Marcus 12:31).

Sterf aan onverschilligheid en groei in gerechtigheid.
Want Ik, de HEER, heb het recht lief (Jesaja 61:8).
Sterf aan je zonde en leef heilig.
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Matteüs 5:48).

Goede Vrijdag

Jezus knielde in de tuin van Gethsemane en bad: 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde'. Hij week niet af van Gods plan en koos voor het lijden om uiteindelijk te sterven voor ons. Zijn heelheid werd gebroken, zodat onze gebrokenheid geheeld kan worden. Dat maakt ons stil.

Op Goede Vrijdag 15 april 2022 zijn er twee Worship & Prayer bijeenkomsten, waarin ruimte zal zijn om op verschillende manieren stil te staan bij Goede Vrijdag, Hem te aanbidden en samen avondmaal te vieren. De diensten zullen plaatsvinden om 19:00 en 21:30 uur.

Eerste Paasdag

Jezus leeft! Hij is opgestaan en wij mogen met Hem opstaan. Hoe bijzonder is het om dit, heel symbolisch, te vieren met de doop! Dat gaan we doen in drie diensten op Eerste Paasdag 17 april 2022 om 09:00, 11:00 en 13:00 uur.

Waarom werken we met tickets?

Evenals eerdere jaren zijn er voor alle diensten gratis kaarten beschikbaar. Hierdoor voorkomen we dat diensten overvol raken en kunnen we tevens de veiligheid van de bezoekers garanderen.

Denk bij het reserveren van tickets ook aan mensen buiten Mozaiek0318. Pasen is een uitgelezen moment om je buurman/vrouw of vrienden mee te nemen naar de kerk. Het is voorgaande jaren helaas voorgekomen, dat lang niet alle gereserveerde kaarten daadwerkelijk gebruikt werden. En dat is jammer, zeker omdat we hierdoor ook mensen hebben moeten teleurstellen en als we iets niet willen doen met Pasen is dat het wel! Er is voor iedereen plaats tijdens een van de diensten. Ga bij het reserveren dus even goed na hoeveel kaarten je daadwerkelijk nodig denkt te hebben.