Volgens Efeziërs 1: 22 is Jezus als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die Zijn lichaam is. Wat zegt dit veel over hoe kostbaar de kerk is, als het lichaam van Jezus. En wat een voorrecht om daaraan mee te bouwen. Bouwen aan de kerk vraagt om leiderschap waarvan Romeinen 12: 8 zegt: “Wie leiding geeft, moet dat met volle inzet doen.”

We willen jou helpen om te groeien in de bediening van leiderschap binnen de kerk. Vandaar dat we het Mozaiek College voor gemeenteleiders hebben opgezet in samenwerking met Royal Mission.

Doel
Wij geloven dat het doel van leiderschap is: mensen tot hun bestemming brengen.

Dit doel weerspiegelt drie belangrijke eigenschappen:

  • Dienstbaar - Leiderschap is altijd ten dienste van de ander en het grote geheel.
  • Mensgericht - Leiderschap gaat per definitie over mensen en hun ontwikkeling.
  • Bestemming - De bestemming is je unieke persoonlijkheid en gaven ontdekken en erin leven.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

 

 

 

 

Jan Pool

Arjen ten Brinke

Martin Koornsta

Ido Buwalda

Tiemen Westerduin

Bram Noorlandt

Harry van de Pol

Kees Kraayenoord

Isabella Wijnberg

Paul Donders

Max Daniel


Ruth Lageman


Paul de Vos


Arie de Rover

 


 De School voor Gemeenteleiders is opgericht in samenwerking met Royal Mission.