Start 40 dagentijd: De we(r)ken van barmhartigheid

  1. We(r)ken van Barmhartigheid
  2. Leesrooster
  3. Gods verlangen...
  4. Voedselpakkettenactie


We(r)ken van Barmhartigheid

Vandaag begint de 40 dagentijd. Op weg naar Pasen staan we deze periode stil bij het leven van Jezus. Dit doen we aan de hand van twee verzen uit Mattheus 25 waarin Jezus zegt:

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’.

Deze tekst is door de eeuwen heen uitgewerkt als de ‘werken van Barmhartigheid’.

We hebben als Mozaiek het verlangen om van Jezus te leren hoe wij als gemeente in onze omgeving gerechtigheid in de praktijk kunnen brengen.

Elke week staat daarom tot Pasen een aantal werken van Barmhartigheid centraal. We koppelen er acties aan waar we als kerk mee aan de slag gaan. De volgorde van de werken zullen als volgt zijn:

  • Kleed de naakten
  • Voed de hongerigen
  • Geef de dorstigen te drinken
  • Bezoek de gevangenen
  • Bezoek de zieken
  • Ontvang de vreemdeling

Meer tips en artikelen rond de thema’s, verhalen van Mozaiekers en ons verlangen met  deze 40-dagenperiode kun je lezen op onze website.Leesrooster

In de 40 dagentijd kun je een leesrooster volgen met een overdenking voor elke dag. Op Instagram en Facebook worden de dagteksten elke dag gedeeld. Maar je vindt het leesrooster ook op onze website via je mobiel of laptop.

En nog makkelijker … via onze vernieuwde Mozaiek-app vind je elke dag de dagteksten op je tijdlijn. Download hem via de Playstore van Google of de Appstore van Apple.Gods verlangen...

Gods hart huilt … om de moeder die met een pasgeboren baby en een peutertje onder een witte tentdoek schuilt voor de regen, terwijl het water uit de ijskoude zee over de vloer van de tent stroomt.

Hij ontsteekt in woede als soldaten met hun jeeps een dorpje binnen rijden en alle jonge meisjes met hun wapens dwingen in te stappen om hen mee te nemen en als slaven te gebruiken voor hun eigen genot.

Hij verdraagt het niet om te zien hoe mensen de aarde uitputten.

Gods hart huilt, de wereld is zo ver weg van het paradijs wat Hij voor ons verlangt.

God schiep de wereld met maar één verlangen: Met de mensen die Hij maakte naar Zijn evenbeeld mogen samenleven in het paradijs dat Hij geschapen had. In een wereld die alleen maar goed is, waar de mens mocht genieten van het leven in de nabijheid van de God van liefde. Waar overvloed, vrede en gerechtigheid zijn. Lees hier meer over God’s verlangen naar herstel.Voedselpakkettenactie

Ook dit jaar gaat de jaarlijkse voedselinzameling voor de voedselbank door! Volgende week staat in onze 40-dagentijd het thema ‘voed de hongerigen’ centraal. We willen je hier nu alvast voor warm maken!

We maken dit praktisch door voedselpakketten in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank. Jezus zegt dat wat je doet voor je naaste, je eigenlijk doet voor Jezus. Daaruit spreekt de liefde die Jezus heeft voor elk uniek persoon. We leven in een wereld waar door omstandigheden niet iedereen onbezorgd kan leven. En dit zijn meer mensen dan we denken. De voedselbank is een plek waar mensen direct geholpen worden die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.

Lees hier meer over de inleverpunten en wat jij kunt kopen voor de kwetsbaren in jouw omgeving.Bekijk dit bericht in uw browser