Extra nieuwsbrief Mozaiek0318 | Iedereen is welkom?!?

Beste #naam#,

We zijn heel blij dat we vanwege de groei van onze gemeente sinds een aantal maanden op zondag 3 diensten mogen vieren, om 9.00 uur, 11.00 uur en 13.00 uur. Elke week mogen we meer bezoekers verwelkomen…. En dat is een voorrecht omdat we zoveel mensen mogen vertellen over de liefde van Jezus.

Onze doelstelling om naar 3 diensten over te gaan was om de groeiende stroom van bezoekers een stoel te kunnen bieden. We geloven dat er altijd plek is in de kerk. Met drie diensten hebben we stoelen genoeg….

Maar…. De praktijk is dat we bijna wekelijks bezoekers moeten wegsturen. De dienst van 11.00 uur zit overvol. Misschien heb je het nog nooit gemerkt, maar vorige week zondag hebben we méér dan 100 mensen terug moeten sturen, omdat er geen plek meer was. Op zo’n moment hebben we geen keuze vanwege de veiligheid van alle mensen in dit gebouw. Dat mensen geen plek vinden op zondag, vinden we heel jammer en gaat lijnrecht in tegen onze visie en verlangen om mensen te verwelkomen zodat ze de bevrijdende boodschap van Gods Woord kunnen proeven en horen.

Dit probleem kunnen we als leiding van Mozaiek0318 niet zelf oplossen. Daar hebben we jullie allemaal voor nodig! We geloven namelijk dat er een oplossing is: minder mensen in de dienst van 11.00 uur en meer mensen die ervoor kiezen om naar de diensten van 9.00 uur en 13.00 uur te gaan. We hebben echt stoelen genoeg, met name in de dienst van 13.00 uur is er nog volop ruimte.

Afgelopen zondag hebben we hier aandacht aan besteed en ook via deze extra nieuwsbrief willen we jullie hier nogmaals op wijzen. Ten eerste om jullie deelgenoot te maken van dit probleem, want veel mensen weten het niet. Maar ten tweede ook om jullie te vragen of je ruimte wil maken tijdens de 11.00 uur dienst. Als het voor jou mogelijk is om naar, bij voorkeur, de 3e dienst te gaan, wil je dan overwegen om dat te doen? Dat hoeft zelfs niet elke week. Als we met elkaar zo af en toe niet naar de 11.00 uur dienst gaan, dan geloven we dat er genoeg stoelen vrij komen om íedereen te kunnen verwelkomen! En… áls je enigszins kunt, kom dan met de fiets. Dan kunnen we ook alle auto’s een plek bieden zonder overlast voor de omgeving.

Wat zou het geweldig zijn als we samen dit probleem oplossen om zo nog meer bezoekers te kunnen verwelkomen in onze diensten!

Ido Buwalda, Cees van Harten, Kees Kraayenoord, Johan Ravesloot
Voorgangersteam Mozaiek0318


Bekijk dit bericht in uw browser