Nieuwsbrief Mozaiek0318 | 19 februari 2022

Beste #naam#,

Hierbij ontvang je onze wekelijkse nieuwsbrief. Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief en/of wil je meer weten over Mozaiek0318? Neem dan contact met ons op via contact@mozaiek0318.nl.

  1. Terugblik Gebeds2daagse Mozaiek0318
  2. Samenkomsten & Livestream | zondag 20 februari
  3. Mozaiek voedselbank estafette 2022
  4. Worship X Prayer WAY | zondag 27 februari
  5. Feestelijke start Mozaiek010
  6. Familieberichten
  7. Agenda


Terugblik Gebeds2daagse Mozaiek0318

10 en 11 februari jl. waren we als voorgangers, de staf van Mozaiek0318 en de Raad van Opzieners, met elkaar in het prachtige Vierhouterbos voor een gebeds2daagse. Naast heerlijke wandelingen over de Veluwe, mooie ontmoetingen en gesprekken was er veel ruimte voor aanbidding en gebed. Voor de kerk en voor elkaar! Wat goed om te weten dat er zoveel Mozaiekers hebben meegebeden, meegestreden en ook hebben gedeeld van de indrukken en woorden die zij mochten ontvangen. Dank!
 
Nu is het lastig om deze tweedaagse in een paar zinnen recht te doen. Maar als we één woord moeten noemen waarvan we geloven dat God ons die aanreikt is, dan is dat verbinding! We zijn als Mozaiek een familie. Maar hoe zijn en blijven we verbonden met elkaar? Een tweede woord is geloofsgroei (discipelschap). Deze twee woorden horen sterk bij elkaar. Het is juist in de verbinding met elkaar dat mensen kunnen groeien in geloof en in de navolging van Jezus. Iemand gaf ons mee: “Groots is inspirerend. Maar klein is levensveranderd”. We geloven in beiden. We zijn niet bang voor grootste en inspirerende diensten. Maar we begrijpen ook steeds beter dat we als gemeente ook familie zijn en met elkaar als gezin mogen optrekken. Juist daar willen we in de komende periode als kerk meer op inzetten. 
 
We hebben tijdens de gebeds2daagse met elkaar uitvoerig Matt. 9: 35-38, 10:1 gelezen, bestudeerd en nog eens gelezen (d.m.v. een Lectio Divina): Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij Zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
 
Na 10 jaar Mozaiek geloven we dat we samen in een nieuw seizoen mogen stappen. Een seizoen waarin Jezus ons als zijn leerlingen opnieuw bij Zich roept, en ons wil verbinden aan elkaar (zoals de discipelen ook als teams werden uitgezonden). Juist aan die verbinding verleent Jezus de autoriteit om erop uit te gaan, het koninkrijk zichtbaar te maken. Als we Jezus horen zeggen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders’, dan willen wij zeggen: ‘Hier zijn wij!’ Als we Jezus horen zeggen: 'Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’, willen wij niet alleen bidden en vragen, maar ook het antwoord zijn op dat gebed. Alleen samen kunnen wij kerk zijn! Alleen als we oog hebben voor elkaar, samen het leven delen en samen Gods gezin zijn.
 
Natuurlijk vraagt dit een goede doordenking en concrete keuzes en de beroemde #hoedan? Ook wat betreft onze visie op hoe we samenwerken met elkaar, maar bijvoorbeeld ook onze Love2Meet. Er zijn al heel wat mooie ideeën ontstaan tijdens de gebeds2daagse. Maar dat vraagt om meer doordenking en goede strategie. We geloven dat we daar snel meer over kunnen zeggen. Dus… wordt vervolgd.
 
Ps. Wat wisten we ons bemoedigd door de preek van Jan Pool, afgelopen zondag. Die was zo ‘spot on’ na onze tweedaagse. Een enorme bevestiging en aanmoediging. Nog niet gezien? Klik dan hier.
 
Namens de hele staf en raad van Opzieners,
Johan Ravesloot, Nelinda Troost en Kees KraayenoordSamenkomsten & Livestream | zondag 20 februari

Morgen, zondag 20 februari, is Jannica van Barneveld spreker tijdens onze diensten om 9.00 uur en 11.00 uur. De dienst van 11.00 uur is ook via de livestream te volgen. Tijdens beide diensten vieren met elkaar het avondmaal. Volg je de dienst via de livestream? Ook dan kun je meedoen met het avondmaal, zorg dat je brood en druivensap in huis hebt. 

Voor het bijwonen van de diensten moet vooraf worden gereserveerd via onze website. Tijdens de dienst van 9.00 uur is er crèche en kinderdienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4. We zien er naar uit om elkaar zondag weer live én online te ontmoeten! 

Kidsdienst met Ollie & Sophie 
Om 9.00 uur is er een online kidsdienst met Ollie & Sophie. Op de website zijn leuke werkjes bij de kidsdienst te downloaden. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) die zondagochtend aanwezig zijn bij de kinderdienst, gaan ook met elkaar de kidsdienst van Ollie en Sophie bekijken. 

Gebarentolk en Engelse vertaling
Bij zowel de kidsdienst als de livestream van 11.00 uur is een gebarentolk én schrijftolk aanwezig. Ook is er Engelse vertaling van de dienst beschikbaar. Ben je aanwezig tijdens de dienst in de Basiliek en heb je Engelse vertaling nodig? Loop dan even langs bij de informatiebalie in de hal. 

Collecte via website en app
Tijdens onze diensten collecteren we digitaal via een QR code die verwijst naar onze website. Het is ook mogelijk om direct via de Mozaiek app te doneren.Mozaiek voedselbank estafette 2022

Ook dit jaar gaat de jaarlijkse voedselinzameling voor de voedselbank door!

Jezus zegt dat wat je doet voor je naaste, je eigenlijk doet voor Jezus. Daaruit spreekt de liefde die Jezus heeft voor elk uniek persoon. We leven in een wereld waar door omstandigheden niet iedereen onbezorgd kan leven. Dit zijn meer mensen dan we denken. De voedselbank is een plek waar mensen direct geholpen worden, die onder een bepaald bestaansminimum leven, door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.

Jij kunt meehelpen door producten te brengen die de voedselbank goed kan gebruiken om uit te delen. Help jij mee? Het inleveren van de producten kan op 20 en 27 februari. Bekijk hier de informatie over deze actie.Worship X Prayer WAY | zondag 27 februari

Misschien ken je de Worship & Prayer avonden van Mozaiek al. Op 27 februari organiseren wij een WAY WORSHIP X PRAYER night, speciaal voor onze jongeren!

Het thema van de avond is ‘To be loved – to be love’. Net als het thema, bestaat ook de avond zelf uit twee delen. Eerst gaan we bidden en zingen voor jou. Vervolgens mag je zelf gaan bidden voor andere jongeren. Want als jij gevuld bent, kun je dat weer delen met anderen.

Bring your own pillow! Ja, je leest het goed: je moet een kussen meenemen. Waarom? Daar kun je in de zaal van de Basiliek op gaan zitten. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen plekje om te (aan)bidden. Zoals je misschien al begrijpt, gaan we geen feestje bouwen zoals bij de aWAYke nights (dat doen we op 27 maart weer). Dit is echt een avond die volledig in het teken staat van worship en gebed. Om gevuld te worden en uit te delen. Wil jij hier bij zijn? Houd onze socials in de gaten!Feestelijke start Mozaiek010

Afgelopen zondag is Mozaiek010 gestart met maar liefst drie (!) feestelijke diensten in Club Blu in Rotterdam. En er staan meer gemeentes klaar om te starten met de zondagse diensten. Op zondag 6 maart start Mozaiek020 en voor zondag 20 maart staat de eerste dienst voor Mozaiek071 gepland. We zijn dankbaar voor deze ontwikkelingen en zien uit naar God's plannen voor Mozaiek in het land!Familieberichten

In de familieberichten van deze week mogen we een Mozaiekdeeltje verwelkomen en een huwelijk aankondigen. 

Geboren
Op 8 februari is Noé Hess geboren. Noé is de dochter van Jeroen en Lydia en het zusje van Elin. Het gaat goed met het gezin en zij zijn heel dankbaar en blij met Noé erbij. Op het geboortekaartje staat: 

Zo mooi, zo uniek
Zo lief en klein
Zo iets wonderlijks
Kan alleen door God gegeven zijn.

Huwelijk
Op 26 februari 2022 trouwen Liza Molenaar en Jaco van de Vlag in ‘Hoeve Landzicht’ in Nieuwer Ter Aa. Voorganger is Cees van Harten.

Zieken
Op onze website vind je een overzicht van de zieken en een actuele update van hun situatie. 

Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed!  Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

De familieberichten en informatie over de zieken kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn de berichten zichtbaar.Bekijk dit bericht in uw browser