Nieuwsbrief Mozaiek0318 | 22 december 2019

Beste #naam#,

Deze week een nieuwsbrief met daarin een kerst- en nieuwjaarsgroet namens onze voorgangers. 

Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief, de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt zondag 5 januari aanstaande.

  1. Kerst- en nieuwjaarsgroet


Kerst- en nieuwjaarsgroet

"Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
Aan de vrede zal geen einde komen."

(Jesaja 9:5-6)

Het is een zegen om met elkaar te mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. We zijn dankbaar voor alle mooie momenten en groei die we als kerk het afgelopen jaar hebben mogen meemaken.
We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar uit hoe God ons als kerk in 2020 wil gebruiken.

Gezegende feestdagen toegewenst! 

Met hartelijk groet,
Ido Buwalda, Cees van Harten, Kees Kraayenoord en Johan Ravesloot
Voorgangersteam Mozaiek0318
 Bekijk dit bericht in uw browser