Bekijk dit bericht in uw browser


Mozaiek0318 nieuwsbrief | 14 april 2019

Beste #naam#,

Hierbij ontvang je weer een editie van onze wekelijkse nieuwsbrief. Veel leesplezier!

  1. Goede Vrijdag en Pasen bij Mozaiek0318
  2. Start extra Alpha cursus
  3. Verklaring kascommissie
  4. Reminder: vanavond Kingdom Come
  5. Programma Mozaiek KIDS
  6. Inzameling voor kledingbank | 28 april
  7. Mozaiek Worship op Spring Harvest
  8. Omzien naar elkaar
  9. Agenda 2019
  10. Uitgaande activiteiten Mozaiek Worship


Goede Vrijdag en Pasen bij Mozaiek0318

We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens onze Goede Vrijdag diensten is het thema 'Niet mijn wil'. Jezus stierf aan het kruis voor ónze zonden. Tijdens de ingetogen diensten is er ruimte om hier op verschillende manieren bij stil te staan, Hem te aanbidden en avondmaal te vieren. De diensten op Goede Vrijdag hebben een andere setting dan onze zondagse samenkomsten. Zo zijn er alleen zitplaatsen op het balkon en staan er in de Grote Zaal geen stoelen. Op deze manier is er vrijheid om gedurende de dienst steeds een andere plek in de zaal te zoeken. 

Op 1e Paasdag is het thema 'The same POWER (lives in us)'. De kracht waarmee Jezus is opgestaan leeft ook in ons! Tijdens deze diensten zijn er bijdragen van onze kinderen en jongeren. Er is crèche voor de allerkleinsten (0-4 jaar).

Ga voor meer info over de diensten en het reserveren van gratis kaarten naar onze website

Oproep: hulp gevraagd voor- en na afloop van de diensten
Bij het organiseren van de diensten op Goede Vrijdag en 1e Paasdag zijn onze vrijwilligers onmisbaar. Concreet zijn we nog op zoek naar mensen die op de volgende data en tijden hun handen uit de mouwen willen steken:

Vrijdagochtend 19 april - 9.00 uur: opbouw van de zaal (o.a. decor)
Vrijdagavond 19 april - vanaf 23.30: afbouw van de zaal na afloop van de 2e dienst
Zaterdagochtend 20 april - 9.00 uur: stoelen klaarzetten in de zaal
Zondagmiddag 21 april - vanaf 14.15 uur: schoonmaken en opruimen na afloop van de 3e dienst

Wil jij op één van de genoemde dagen en tijden helpen? Stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nlStart extra Alpha cursus

Goed nieuws voor diegenen die in januari niet meer konden deelnemen aan de Alphacursus: er start op 7 mei een extra Alphacursus!

Wil je een verdieping van je geloofsleven en meer weten over onder andere bidden, Bijbellezen, de rol van Jezus en daarnaast meer ervaren van God in jouw leven? Dan is de Alpha cursus echt iets voor jou! 

De kernwoorden van een Alpha cursus zijn: Lekker eten, gezelligheid, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De cursus duurt elf avonden en een hele zaterdag. Vele duizenden mensen over de hele wereld volgden al een Alpha cursus en hebben dit ervaren als een enorme boost van hun geloofsleven. Je bent van harte welkom!  Meld je aan via contact@mozaiek0318.nl.Verklaring kascommissie

Onderstaand ter kennisgeving de verklaring van de kascommissie van Mozaiek0318 te Veenendaal. 

Ondergetekenden,

Verklaren hierbij de boekhouding/financiële administratie van kerkgenootschap Mozaiek0318 alsmede Stichting Mozaiek0318, betrekking hebbende op het boekjaar 2018 te hebben gecontroleerd en hebben daarin geen onregelmatigheden aangetroffen.

De kascommissie is akkoord met de jaarstukken dd. 27-03-2019 van zowel kerkgenootschap Mozaiek0318 alsmede Stichting Mozaiek0318. 

De controle heeft plaatsgevonden op 26 maart 2019 aan de Wiltonstraat 59 te Veenendaal. De penningmeester en de kascommissie waren aanwezig.

De penningmeester heeft volledige openheid van zaken gegeven en alle gestelde vragen beantwoord. De kascommissie heeft het volste vertrouwen in de gevoerde administratie en heeft haar complimenten en dank aan de penningmeester overgebracht.

De kascommissie verzoekt om de bestuurder décharge te verlenen voor de gevoerde administratie over de periode van 2018.


Veenendaal,

William Bogard en Wilmar van DuijvenbodeReminder: vanavond Kingdom Come

Vanavond is er een Kingdom Come avond. Kom zoals je bent, leg je leven in Zijn hand. Hij houdt van jou en verlangt ernaar dat jij bij Hem komt.

De avond start om 19.00 uur (dat is tegelijkertijd met We Are Young #Church). Programma Mozaiek KIDS

Vandaag hebben we met de kinderen geluisterd naar het verhaal van het gouden kalf (exodus 32: 1-35). De Israëlieten zitten aan de voet van de berg Sinaï. In plaats van God te gehoorzamen en te wachten tot Mozes weer naar beneden komt, werd het hele volk ongeduldig. Ze namen het heft in eigen hand en begonnen zelf dingen te verzinnen. Ze bouwden een gouden kalf en besloten dit kalf te aanbidden in plaats van God. Hun gebrek aan geduld had hele grote consequenties. Het kan soms verleidelijk zijn om onze eigen beslissingen te nemen in plaats van te wachten op God’s antwoord op ons gebed. We kunnen Hem vertrouwen en daarbij weten dat Hij je ook zal helpen bij het wachten.

Doel deze zondag: Ik leer dat als ik denk dat ik niet kan wachten, ik moet bedenken wat waar is.

Voor thuis
Vraag je kind wat hij/zij vandaag heeft gehoord en gedaan bij de kinderdienst. Ga met je kind in gesprek over wachten. Maak het persoonlijk en vertel iets over een moment in je leven dat je zelf je eigen wil wilde doen in plaats van te wachten op God. Bid samen en vraag God of hij jullie wil helpen in situaties waarin je moet wachten. Vraag God om jullie te helpen volledig op Hem te vertrouwen, ook al duurt het wachten lang. 

Bijbeltekst van de maand
“Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer.” (Psalm 27:14)

N.B. Volgende week is het Pasen! Dan zitten alle kinderen vanaf groep 1 in de dienst bij de ouders.

 Inzameling voor kledingbank | 28 april

Het is lente, de hoogste tijd om de kledingkasten weer te reorganiseren! Zondag 28 april wordt er voorafgaande aan onze diensten kleding ingezameld voor de kledingbank in Veenendaal.

Het gaat dan om bruikbare kleding, schoenen en textiel (handdoeken, theedoeken). Vraag jezef dus af of je de kleding zelf nog kunt dragen en zorg dat de kleding schoon en netjes is. Ook beddengoed kan de kledingbank gebruiken, mits de artikelen praktisch nieuw zijn en absoluut niet vies of kapot. 

We hopen op een mooie opbrengst!Mozaiek Worship op Spring Harvest

Afgelopen week mocht Mozaiek Worship aanbidding leiden tijdens de 40e Spring Harvest conferentie in de UK. Thema was: Unlimited (when you pray). Duizenden christenen uit allerlei kerken kwamen samen om God te aanbidden en te bidden voor de kerk en het land, met een verlangen Gods koninkrijk te zien doorbreken. Met hen strekten we ons uit naar Zijn wil op aarde zoals in de hemel.

Wat een voorrecht om als Nederlandse kerk de Britse kerk te dienen met onze aanbidding en onze nieuwe liederen. Zo zongen nu duizenden mensen Jesus, Victorious (Jezus, Overwinnaar) en Hold on (Houd Vol).Omzien naar elkaar

Binnen Mozaiek0318 is omzien naar elkaar erg belangrijk. Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed! Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

Deze familieberichten kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn deze berichten zichtbaar.

Lees hier de familieberichten van deze week.Agenda 2019

zaterdag 13 april 2019 We Are Young #Connect
zondag 14 april 2019 Samenkomsten
We Are Young #Church
Kingdom Come
maandag 15 april 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
dinsdag 16 april 2019 Uur van Gebed
woensdag 17 april 2019 Bidden met de zieken
GROW - Introductie april 2019 tweede avond
GROW - Luisterend bidden (2)
GROW - Leven in Christus (2)
GROW - Parenting Children Course (2)
donderdag 18 april 2019 We are Young #Sports - Veld voetbal (21+)
vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag
zondag 21 april 2019 Gezinsdiensten 1e Paasdag
We are Young #sports - zaalvoetbal (17+ en 21+)
maandag 22 april 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
dinsdag 23 april 2019 We Are Young #Arts
Uur van Gebed
donderdag 25 april 2019 We are Young #Sports - Veld voetbal (21+)
We Are Young #Grow
zaterdag 27 april 2019 We Are Young #Connect
zondag 28 april 2019 Samenkomsten
We Are Young #Worship Night
maandag 29 april 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
dinsdag 30 april 2019 55+ bijeenkomst (ochtend)
Uur van GebedUitgaande activiteiten Mozaiek Worship