Nieuwsbrief Mozaiek0318 | 16 januari 2021

Beste #naam#,

Hierbij ontvang je weer een editie van onze wekelijkse nieuwsbrief. Veel leesplezier!

 1. Livestream zondag 17 januari | Wouter de Vos
 2. Voordracht nieuwe opzieners voor de Raad van Opzieners van Mozaiek0318
 3. Gebeds-2-daagse Mozaiek0318
 4. Versterking voor het contactteam (social media) gezocht
 5. Week van Gebed | 17 t/m 24 januari
 6. Familieberichten
 7. Agenda


Livestream zondag 17 januari | Wouter de Vos

Aanstaande zondag spreekt Wouter de Vos tijdens onze livestream over het thema 'Elke gedachte gevangen'.

De livestream start om 11.00 uur. Voorafgaande is er om 10.00 uur een online kidsdienst met Ollie & Sophie.

Bij de livestream is een gebarentolk aanwezig. Ook is er Engelse vertaling van de dienst beschikbaar. Klik hier voor de livestreams.Voordracht nieuwe opzieners voor de Raad van Opzieners van Mozaiek0318

Zoals bekend zitten we in het proces om nieuwe opzieners voor onze gemeente te zoeken. We hebben jullie van deze zoektocht op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.

Het aanstellen van nieuwe opzieners is nodig omdat 3 oudsten van ons huidige oudstenteam hebben aangegeven te zullen stoppen als oudsten. De 3 broers/zussen die in het voorjaar van 2021 zullen stoppen als oudste zijn:

 • Ejo Smit 
 • Akke Smit 
 • Rommy van Harten 

We zijn hen heel dankbaar dat ze zich, niet alleen de afgelopen jaren als oudsten maar al vanaf het (prille) begin van Mozaiek0318, enorm hebben ingezet voor onze gemeente vanuit hun passie en liefde voor onze Here Jezus en Zijn gemeente. Freek Twilt en Bert Bosscha blijven deel van het oudsenteam.

Daarnaast zijn we dankbaar dat we, na gesprek en gebed, vijf mensen aan jullie mogen voordragen als mogelijke nieuwe opzieners van Mozaiek0318, namelijk:

 • Jop en Ellen Douma
 • Mariska Gerritsen
 • Herman Heres
 • Petri Stalenhoef

Van links naar rechts, van boven naar onder: Jop en Ellen Douma, Petri Stalenhoef, Mariska Gerritsen, Herman Heres.

In onze statuten hebben we onder andere het volgende geschreven over de aanstelling van nieuwe opzieners:

"De oudsten stellen de geschikt en beschikbaar bevonden kandidaat-oudsten aan de gemeente voor en geeft de gemeente de gelegenheid binnen een gestelde termijn, van tenminste 14 dagen, op Bijbelse gronden bezwaren tegen kandidaatstelling in te brengen. De oudstenraad onderzoekt de eventueel schriftelijk ingebrachte bezwaren en besluiten of deze bezwaren gegrond zijn."

We willen jullie vragen om eventuele bezwaren zoals hierboven verwoord uiterlijk zondag 30 januari 2021 aan ons bekend te maken via contact@mozaiek0318.nl.

Mochten er geen bezwaren zijn of deze bezwaren ongegrond zijn dan zullen Jop, Ellen, Mariska, Herman en Petri ingezegend worden als nieuwe opzieners van onze gemeente. Gebeds-2-daagse Mozaiek0318

Vorige week donderdag 7 en vrijdag 8 januari hebben we als leidersteam van Mozaiek0318 onze jaarlijkse Gebeds-2-daagse gehad. Dit jaar moesten we wel kiezen voor een andere vorm. Er is veel thuis individueel gebeden en er waren drie korte gebedsmomenten met max 6 personen in Mozaiek Centrum. 

Toch zijn we blij dat we de Gebeds-2-daagse door hebben laten. Juist met een onzeker jaar voor de boeg voelen we het belang van het zoeken naar Gods leiding.

Tijdens deze dagen hebben we vooral stilgestaan bij Jesaja 58:6-12:

“Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt,  je bekommeren om je medemens? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.  Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,  wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.”
 
We zijn bemoedigd en uitgedaagd door deze tekst. Een prachtige tekst over inzet voor gerechtigheid enerzijds en Gods belofte anderzijds. We hebben van een aantal Mozaiekers reacties ontvangen met Bijbelteksten en bemoedigende gedachten.

De komende tijd gaan we alle reacties verwerken, en zoeken we naar focus voor 2021. Wil je in je eigen stille tijd zelf ook de tekst uit Jesaja lezen en met ons God om wijsheid bidden voor het nieuwe jaar?Versterking voor het contactteam (social media) gezocht
Tijdens onze livestreams zit er een team klaar om met de gemeente en andere mensen die kijken in contact te komen. Dit gebeurt via de website en onze sociale media. Dit team beantwoordt vragen, stelt vragen in de live chats en houdt in de gaten of alles qua communicatie goed verloopt. Dit enthousiaste team is op zoek naar versterking!

Weet jij alles van social media en houd jij ervan om in contact te staan met anderen? Dan is een plek binnen het contactteam misschien iets voor jou! Het is van belang dat je deel bent van Mozaiek en dat je (maximaal) 1 keer per maand beschikbaar bent. Je beschikbaarheid kun je zelf van tevoren opgeven. Het contactteam is tijdens een livestream altijd op locatie (de Basiliek in Veenendaal) aanwezig.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar onze website

Week van Gebed | 17 t/m 24 januari

Van 17 t/m 24 januari 2021 is de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid. Dit keer is het thema #blijfinmijnliefde.

In Veenendaal is er elke dag van 19.30 tot 20.00 uur een (online) gebedsmoment in één van de kerken. Klik hier voor een overzicht. Bidden jullie ook mee?Familieberichten

Er zijn deze week geen familieberichten.

Binnen Mozaiek0318 is omzien naar elkaar erg belangrijk. Op onze website vind je een overzicht van de zieken en een actuele update van hun situatie. 

Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed! Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur  dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

De familieberichten en informatie over de zieken kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn de berichten zichtbaar.Agenda
zondag 17 januari 2021 Online kidsdienst met Ollie en Sophie
Samenkomst / Livestream
dinsdag 19 januari 2021 Coffee & Prayer
woensdag 20 januari 2021 Coffee & Prayer
zondag 24 januari 2021 Online kidsdienst met Ollie en Sophie
Samenkomst / Livestream
dinsdag 26 januari 2021 Coffee & Prayer
woensdag 27 januari 2021 Coffee & Prayer


Kijk op onze website voor de volledige agenda.


Bekijk dit bericht in uw browser