Mozaiek0318 nieuwsbrief | 9 juni 2019

Beste #naam#,

Hierbij ontvang je weer een editie van onze wekelijkse nieuwsbrief. Veel leesplezier!

  1. Pinksteren bij Mozaiek0318
  2. Onze zieken
  3. Programma Mozaiek Kids
  4. Nepal komt naar Nederland
  5. Omzien naar elkaar
  6. Agenda 2019
  7. Uitgaande activiteiten Mozaiek Worship


Pinksteren bij Mozaiek0318

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde."

Handelingen 2:1-2 (NBV)Onze zieken

Vanmorgen hebben we tijdens de samenkomsten de namen van de (langdurig) zieken binnen Mozaiek0318 benoemd en voor hen gebeden. Wil je hen ook de komende tijd meenemen in gebed? Lees dan hier hun namen en verhalen.Programma Mozaiek Kids

Deze week ging het verhaal over Gideon. Gideon twijfelde of God echt wilde dat hij de Israëlieten zou leiden. Hij was immers de minste van de kleinste familie van de kleinste stam! God wilde toch dat hij zou gaan helpen en uiteindelijk leerde Gideon dat God hem hoe dan ook zou kunnen gebruiken!

Groot of klein, jong of oud, God kan alle mensen gebruiken om verbazingwekkende dingen te doen. We hopen dat de kinderen zich zullen realiseren dat God hen kan gebruiken, of ze nu het gevoel van Gideon hebben of het vertrouwen van een sportheld.
Doel deze zondag: Ik leer dat God mij altijd kan gebruiken wat er ook gebeurt.

Voor thuis
Ga in gesprek met je kind. Kende hij of zij het verhaal al? Wat heeft hij of zij vandaag geleerd (van het verhaal) van Gideon? En, gelooft je kind dat God hem of haar nu al kan gebruiken?

Bijbeltekst van de maand
De Heer is goed voor mij zolang ik leef. Dat weet ik zeker.” Psalm 27:13 (BGT)Nepal komt naar Nederland

De Mozaiekers Arno en Ina zijn sinds 2015 samen met hun drie kinderen uitgezonden om hoop te brengen in één van de armste landen van Azië: Nepal.

De komende 1,5 maand is het gezin in Nederland om je wat te vertellen en te laten zien over hun werk en wat God doet in dit land waar christenen onder druk staan. Over Shrawan die jarenlang was weggestopt omdat hij gehandicapt is, maar nu lachend naar school gaat. Over Reena die bevrijd is uit een bordeel en nu in een ‘safe house’ werkt aan haar toekomst. Over vrouwen en meisjes die elke maand in een schuur moeten verblijven omdat ze ‘onrein’ zijn. Over lokale kerken die het voortouw hebben genomen in het ondersteunen van families die geraakt zijn door HIV/Aids.

Arno is al in Nederland. Ina en de kinderen Jaïr, Ezra en Imre arriveren half juni, als alle toetsen op school in Nepal achter de rug zijn. Het gezin verblijft deze periode op Zandheuvelweg 7 in Veenendaal.

Vind je het leuk om hen te ontmoeten? Neem even contact op via tuurtoor@hotmail.com of  06 - 5101 4564 (Arno). Of kom langs op één van onderstaande data:

  • Do 27 juni: Relaxed inloop-avondje met een vuurtje, hapjes, ontmoeting en verhalen op Zandheuvelweg 7
  • Do 11 juli: Informatieavond in De Basiliek, waarop we delen over ons werk en leven in Nepal

Meer over ons leven en werk in Nepal lees je op de website www.arnoenina.nl.Omzien naar elkaar

Binnen Mozaiek0318 is omzien naar elkaar erg belangrijk. Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed! Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

Deze familieberichten kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn deze berichten zichtbaar.

Lees hier de familieberichten van deze week.Agenda 2019

zondag 09 juni 2019 Samenkomsten
maandag 10 juni 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
Bidden met en voor Zieken | Avond
dinsdag 11 juni 2019 We Are Young #Arts
Uur van Gebed
woensdag 12 juni 2019 Bidden met en voor Zieken | Ochtend
55+ bijeenkomst (avond)
donderdag 13 juni 2019 We are Young #Sports - Veld voetbal (21+)
We Are Young #Grow
vrijdag 14 juni 2019 We are Young #sports - Trailrun (16+)
zondag 16 juni 2019 Samenkomsten
We are Young #sports - zaalvoetbal (17+ en 21+)
maandag 17 juni 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
Bidden met en voor Zieken | Avond
dinsdag 18 juni 2019 We Are Young #Arts Fotografie
Uur van Gebed
woensdag 19 juni 2019 Bidden met en voor Zieken | Ochtend
GROW - Introductie juni 2019 tweede avond
GROW - Harthorend: groeien in luisteren (2)
GROW - Premarriage Course (4)
GROW - Leven in Christus (6)
GROW - Parenting Children Course (5)
donderdag 20 juni 2019 We are Young #Sports - Veld voetbal (21+)
zaterdag 22 juni 2019 We Are Young #Connect
zondag 23 juni 2019 Samenkomsten
We Are Young #Worship Night
maandag 24 juni 2019 We are Young #Sports - zaalsport (12+)
Bidden met en voor Zieken | AvondUitgaande activiteiten Mozaiek Worship


zaterdag 08 juni 2019 Workshop Aanbidding voor Jongeren - Opwekking 2019
maandag 10 juni 2019 Bandconcert Opwekking 2019 (Grote tent)
zaterdag 29 juni 2019 Medewerking God's Power Chicks
zondag 30 juni 2019 Spreken en zingen - ITL Dienst Garderen
maandag 01 juli 2019 CD Opnames
dinsdag 02 juli 2019 CD Opnames
 


Bekijk dit bericht in uw browser