Nieuwsbrief Mozaiek0318 | 16 april 2022

Beste #naam#,

Vandaag is het stille zaterdag en zijn we in afwachting van wat komen gaat. De afgelopen week zijn we onderweg geweest met Jezus en gisteravond, op Goede Vrijdag, mochten we mét Jezus knielen bij het kruis. Morgen is het Pasen en mogen we opstaan met Jezus. Hij leeft!

We zijn ongelofelijk blij en dankbaar dat we dit jaar, na twee jaar online Pasen, het feest van de opstanding met elkaar mogen vieren tijdens drie volle diensten in de Basiliek! Het worden bijzondere diensten, waarin ruim 50 (!) mensen zich laten dopen. We kunnen niet wachten!

Kees Kraayenoord, Nelinda Troost en Johan Ravesloot
Voorgangers Mozaiek0318

 

  1. Onderweg met Jezus tijdens de Stille week en Goede Vrijdag
  2. Samenkomsten en livestream | 1e Paasdag - zondag 17 april
  3. Getuigenissen dopelingen
  4. Online Paasdienst met Ollie en Sophie
  5. Nieuwe editie Mozaiek Magazine
  6. Familieberichten
  7. Agenda


Onderweg met Jezus tijdens de Stille week en Goede Vrijdag

De afgelopen week waren we als gemeente samen onderweg met Jezus. In Mozaiek Centrum kwamen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten, samen te bidden en God te aanbidden. Ook was er iedere dag een podcast. Misschien heb jij afgelopen week wel gebruikt om te vasten om zo weer dichterbij Jezus te komen. 

Gisteravond hebben we tijdens twee indrukwekkende Worship & Prayer bijeenkomsten stil gestaan bij Goede Vrijdag. Jezus knielde in de tuin van Gethsemane en bad: 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde'. Hij week niet af van Gods plan en koos voor het lijden om uiteindelijk te sterven voor ons. Zijn heelheid werd gebroken, zodat onze gebrokenheid geheeld kan worden. 



Samenkomsten en livestream | 1e Paasdag - zondag 17 april

Morgen, zondag 17 april, mogen we opstaan met Jezus. Jezus leeft!  Hoe bijzonder is het om dit, heel symbolisch, te vieren met de doop! Verderop in deze nieuwsbrief lees je de getuigenissen van de dopelingen. Er zijn op 1e Paasdag drie diensten; om  9.00, 11.00 en 13.00 uur. De diensten van 11.00 uur én 13.00 uur worden ook als livestream uitgezonden.

Tijdens de dienst van 9.00 uur is er crèche voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en een apart programma voor de basisschoolkids. Ondanks dat alle maatregelen rondom corona zijn losgelaten blijven we voorlopig werken met tickets voor onze diensten. Op deze manier voorkomen we dat de diensten té vol worden. De tickets zijn te reserveren via onze website. Ook voor de crèche tijdens de dienst van 9.00 uur is voor de kids (0-4 jaar) een ticket nodig. We zien er naar uit om elkaar op 1e Paasdag zowel live als online te ontmoeten! 

Collecte via website en app
Tijdens onze diensten collecteren we digitaal via een QR code die verwijst naar onze website. Het is ook mogelijk om direct via de Mozaiek app te doneren.



Getuigenissen dopelingen

"Ik ben zo dankbaar voor mijn tweede kans en wil daarom ook de rest van mijn leven in zijn liefde leven en dat mag de hele wereld weten ! God laat je nooit los, hij is er altijd ook al voel je dat soms niet."

"Het is mijn verlangen om het oude achter met te laten en nog meer van Zijn Geest te mogen ervaren."

"Zonder Jezus ben ik verloren in alles, met Hem mag ik Leven!"

"Ik heb besloten om mij te laten dopen, omdat ik de rest van mijn uitgestippelde weg niet meer alleen wil bewandelen maar samen met God."

Bovenstaand een aantal quotes uit de getuigenissen van de mensen die zich op 1e Paasdag laten dopen. Wat wordt het een feest! Benieuwd naar de dopelingen en hun verhalen? Klik hier om de doopgetuigenissen te lezen.



Online Paasdienst met Ollie en Sophie

Zondagochtend om 9.00 uur is er een online Paasdienst met Ollie en Sophie. De afgelopen twee weken hebben Ollie en Sophie samen met de kids ontdekt dat iedereen even belangrijk is en hebben ze de betekenis van het avondmaal geleerd.

Tijdens de Paasdienst heeft tante Beppy voor Ollie en Sophie een leuke speurtocht gemaakt met stukjes Bijbelverhaal en natuurlijk opdrachten! Ook komt er nog speciaal bezoek langs! Op de website zijn leuke werkjes bij de Paasdienst te vinden.

Tip: De dienst is ook achteraf terug te kijken via ons YouTube kanaal. Leuk om bijvoorbeeld om 2e Paasdag met het gezin te kijken!



Nieuwe editie Mozaiek Magazine

Deze week is er weer een nieuwe editie van Mozaiek Magazine verschenen! Alle Mozaiekers hebben een exemplaar per post ontvangen. Ben je geen deel van Mozaiek? Dan kun je een exemplaar meenemen tijdens een van de diensten dit weekend. Mozaiek Magazine is ook online te lezen



Familieberichten

In de familieberichten van deze week mogen we een Mozaiekdeeltje verwelkomen en een huwelijk aankondigen.

Geboren
Op 25 maart is Fien (Fien betekent ‘God voorziet’) geboren. Fien is de dochter van William en Corien Bogerd en zusje van Noalie. Corien herstelt vlot en Fien is een heel tevreden meisje.  

Huwelijk
Op 21 april 2022 trouwen Myrthe Hanouwer en Steven Nuis in de Westerkerk in Veenendaal. Voorganger is Wijgert Teeuwissen. 

Zieken
Op onze website vind je een overzicht van de zieken en een actuele update van hun situatie. 

Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed!  Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

De familieberichten en informatie over de zieken kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn de berichten zichtbaar.



Bekijk dit bericht in uw browser