Nieuwsbrief Mozaiek0318 | 11 augustus 2019

Beste #naam#,

Midden in de zomerperiode nog een nieuwsbrief. 
Veel leesplezier!

  1. Onrust tijdens onze diensten
  2. YNG - Gezocht Clan-leiding
  3. Omzien naar Elkaar


Onrust tijdens onze diensten
De afgelopen maanden zijn er tijdens onze diensten, met name in de eerste dienst, momenten geweest van onrust vanwege heftig geschreeuw en het op de grond vallen van iemand. 
Wij beseffen dat deze voorvallen als beangstigend kunnen worden ervaren, niet alleen bij volwassenen maar ook bij de kinderen die in de dienst zijn.
Ook krijgen we aan de infobalie en per mail veel vragen over wat er dan gebeurt.
In overleg met deze persoon en zijn begeleiders en vanuit zorg voor hem en zorg voor onze bezoekers willen we graag duidelijkheid geven over wat er gaande is en welke stappen we ondernemen.
 
Allereerst is deze broer, die lijdt onder deze aanvechtingen, zelf heel verdrietig als hem dit overkomt. Het is bijzonder om te zien hoe hij daarin ook denkt aan wat dit voor effect heeft op anderen.
Hij verlangt ernaar (en wij met hem) om meer van Gods vrijheid te leren kennen en hij heeft daarbij gekozen voor een intens en structureel proces van begeleiding.
Over deze begeleiding en wat dat met hem doet communiceert hij eerlijk en open met de mensen die binnen onze gemeente naast hem staan en met onze pijler ‘Care’, verantwoordelijk voor de zorg binnen onze gemeente.
 
Wij weten dat er verschillende gedachten en vragen zijn over de mogelijke oorzaak van deze aanvallen. Dat is heel begrijpelijk, maar wat de reden ook is, wij willen we ons vasthouden aan wat ons bindt, namelijk ons geloof dat God ieder mens liefheeft. Dat dit zichtbaar gemaakt is in wat Jezus voor ons heeft gedaan, en dat Hij wil dat we tot Zijn bestemming komen, hoe moeizaam dat soms ook lijkt te gaan. Wij geloven, zoals we vaak zingen, dat Jezus Overwinnaar is.
 
Vanuit de al eerder genoemde zorg voor deze broer en voor onze bezoekers hebben we gemeend, in nauw overleg met en met instemming van hem en zijn begeleiders, om niet alleen jullie te informeren, maar ook om te besluiten dat hij voorlopig de dienst niet zal volgen in de zaal, maar via een livestream elders in het gebouw. Er zullen dan ook altijd mensen (buddy’s) bij hem zijn.
 
Dit is gevoelige en kwetsbare informatie en we gaan ervan uit dat je daar ook zo mee omgaat. Ook richting de mensen die deze informatie (nog) niet gelezen hebben of niet hebben kunnen lezen omdat zij de nieuwsbrief niet ontvangen.
 
We zijn ons ervan bewust dat veel bezoekers van onze diensten niet weten van deze voorvallen omdat zij wellicht steeds de andere diensten bezoeken dan de dienst die onze broer bezoekt. Daarnaast weten we dat er veel meer mensen zijn in onze gemeente die lijden om welke reden dan ook en waarvan het niet altijd zichtbaar is.
Laten we daarom blijven bidden voor onze broer en voor de zieken in onze gemeente, of het nu zichtbaar of onzichtbaar is.
 

YNG - Gezocht Clan-leiding
We hebben heel veel nieuwe aanmeldingen van jongeren die bij een Clan willen.
Daar zijn we heel erg blij mee!
Natuurlijk willen we heel graag dat zij vanaf het nieuwe seizoen kunnen starten, maar er zijn nog 10 clans (dat zijn 80 – 100 jongeren) waar we nog geen leiding voor hebben. 
Als gemeente willen we toch dat deze jongeren ook kunnen starten.  

Daarom zijn we op zoek naar jou!

Wil jij je inzetten voor de jeugd en een kleine groep gaan leiden of wil je eerst meer informatie, stuur dan een mail naar contact@mozaiek0318.nl.  
 

Omzien naar Elkaar

Binnen Mozaiek0318 is omzien naar elkaar erg belangrijk. Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten en hen meenemen in gebed om hoop en vertrouwen vast te houden. Ook een bemoedigend kaartje doet hen goed! Heb je zelf een bericht wat je wilt delen, stuur dan een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl.

Deze familieberichten kunnen i.v.m. de privacy van deze personen alleen gelezen worden door ingeschreven delen en gasten van Mozaiek0318. Zodra je bent ingelogd zijn deze berichten zichtbaar.

Lees hier de familieberichten van deze week.Bekijk dit bericht in uw browser