Mozaiek Kids

Wij willen als Mozaiek Kids de kinderen een plek bieden waar zij zich gezien voelen en met plezier komen. Waar zij verhalen horen over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek waar kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren. Waar elk kind mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt van elk kind!

Want in Lucas 18:16 staat:
Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Onze visie:
Wij verlangen ernaar dat elk kind zich geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde gaat uitdelen.

Praktische informatie voor ouders/verzorgers

(LET OP! Geldig vanaf maart 2018)

De doelgroep van Mozaiek kids is te verdelen in vijf categorieën:

  • Crèche: 0 – 4 jaar
  • Onderbouw: groep 1 – 4
  • Middenbouw: groep 5-7
  • Bovenbouw: groep 8 en 1e klas
  • Parelkids: 4 – 12 jaar

 

Crèche
De baby’s en peuters kunnen 20 minuten voor de dienst worden gebracht en na de dienst meteen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Elk kind wordt door onze kinderwerkers welkom geheten en zal ingecheckt worden. We hebben 4 verschillende leeftijdsgroepen in verschillende ruimtes in de Basiliek (Wiltonstraat 56). Onze kinderwerkers zullen je begeleiden naar de ruimte.

Onderbouw
De kinderen uit groep 1 – 4 kunnen 20 minuten voor de dienst worden gebracht naar de torens (Wiltonstraat 42-44) en na de dienst meteen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Elk kind wordt door onze kinderwerkers welkom geheten en zal ingecheckt worden. De kinderen zullen de gehele dienst in een groepje van 8 kinderen begeleid worden door een kleine groepsleider.

Middenbouw
De kinderen uit groep 5 – 7 kunnen 20 minuten voor de dienst worden gebracht naar de kleine zaal (in de Basiliek, Wiltonstraat 56) en na de dienst meteen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Elk kind wordt door onze kinderwerkers welkom geheten en zal ingecheckt worden. De kinderen zullen de gehele dienst in een groepje van 8 kinderen begeleid worden door een kleine groepsleider.

De 4e zondag van de maand is de FUNzondag! Hier zullen we leuke activiteiten doen zoals bijvoorbeeld sport en spel. Kinderen uit groep 7 mogen deze zondag ook aansluiten bij de talentenzondag van de bovenbouw.

Bovenbouw
De kinderen uit groep 8 en de 1e klas kunnen 20 minuten voor de dienst naar de Taverne (in de Basiliek, Wiltonstraat 56) komen en na de dienst meteen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Elk kind wordt door onze kinderwerkers welkom geheten en zal ingecheckt worden.

De kinderdiensten op zondag 1 en 2 zullen we aan de slag gaan met thema’s en de verdieping in gaan door middel van o.a. gesprekken, gebed en het lezen uit de Bijbel.

De 3e zondag van zullen de kinderen bij hun ouders/verzorgers in de volwassendienst zitten.

De 4e zondag van de maand is de talenten zondag waar workshops worden aangeboden. Kinderen uit groep 7, 8 en de 1e klas mogen aansluiten bij een talent wat ze leuk vinden of in willen groeien. De talenten welke aangeboden worden zijn: zang, dans en toneel. Als je kind niet wil aansluiten bij een talentenworkshops mag hij of zij aansluiten bij FUN of bij ouders in de volwassendienst zitten.

Parelkids
Sommige kinderen hebben meer aandacht of een andere aanpak nodig dan andere kinderen en dat willen we, wat binnen onze mogelijkheden ligt, deze kinderen bieden. Dit kan één op één begeleiding zijn of een groep waar meer structuur en aandacht beschikbaar is. In eerste instantie zal alleen tijdens de eerste dienst parelkids worden aangeboden. Ons verlangen is om beide diensten parelkids aan te bieden.

De kinderen van de parelkids kunnen 20 minuten voor de dienst worden gebracht naar @home (Wiltonstraat 59) en na de dienst meteen worden opgehaald door ouders/verzorgers. Elk kind wordt door onze kinderwerkers welkom geheten en zal ingecheckt worden.

Groep zilver: 4-8 jaar

Groep goud: 9-12 jaar

Contact

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

contact@mozaiek0318.nl