Love2Meet

Dit is de naam van onze ‘kleine groepen-werk’. De naam sluit aan bij onze visie, in het bijzonder onze tweede speerpunt: van elkaar houden. Bij Love2Meet gaan we uit van ontmoeting! De groepen zijn bedoeld om mensen te helpen elkaar te vinden, naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Dit sluit aan bij wat Paulus onder andere schrijft in 1 Kor. 12: 25: ‘opdat alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen’.

Voor wie is Love2Meet?
Met Love2Meet willen we Mozaiekers aanmoedigen die betrokkenheid handen en voeten te geven. Denk daarom ook niet te snel: ‘kleine groepen heb ik niet nodig’. Een belangrijkere gedachte is misschien wel: wie heeft mij nodig? Vraag niet alleen ’wie is mijn naaste’, maar ook: ‘voor wie kan ik een naaste zijn?’

Waar komt Love2Meet samen?
Dit hangt af van het karakter van de groep. Love2Meet is namelijk niet rondom één specifiek onderwerp te kaderen. Een kook- of sportgroep heeft een heel ander karakter dan een lotgenotengroep. In de ene groep staat vooral vreugde centraal, terwijl de andere groep samenkomt om verdriet te delen of elkaar te bemoedigen. Alles wat binnen Love2Meet plaatsvindt moet passen bij de visie, missie en cultuur van Mozaiek0318.

Voor meer informatie over de Love2Meet groepen klik hier

Contact

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

contact@mozaiek0318.nl