Open uitnodiging Kingdom Come avond 8 oktober

8 oktober 2017

“Als er iets is wat ons als christenen van allerlei kerken en stromingen samenbindt dan is het wel het gebed dat onze Heer ons leerde. Dit gebed is om eenheid, met God en met elkaar. We bidden niet “Mijn Vader”, maar “Onze Vader”.
In het “Onze Vader” leert Jezus ons ook dat we Gods Koninkrijk mogen verwachten, meer dan dat, dat we er ons naar mogen uitstrekken. Wij geloven dat het de roeping als kerk van Jezus Christus is om de plek te zijn waar Gods wil wordt gezocht voor deze wereld, maar ook de plek waardoor God zijn Koninkrijk en heerschappij wil openbaren en manifesteren.
Juist door dit gebed dat Jezus ons heeft geleerd is er bij ons, Dick Lagewaard van de NGK Veenendaal en Kees Kraayenoord van Mozaiek0318, een verlangen ontstaan om in gezamenlijkheid voor elkaars gemeente en bediening te bidden, en om samen te bidden voor onze omgeving met de woorden: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”.

Mozaiek0318 heeft in het recente verleden Kingdom Come avonden georganiseerd, vanuit dit simpele verlangen: ‘Doe ons toch uw heerlijkheid zien’. (Ex. 33: 18). Maar steeds meer is het ons verlangen dat we deze avonden niet exclusief organiseren voor ‘eigen parochie’, maar om in verbondenheid met anderen kerken deze avonden te vieren.

Stel je voor dat we, ondanks onze verschillen in stijl en manieren, kiezen om samen onze Vader en God te aanbidden, samen Hem te zoeken en voor elkaar op de bres te springen in voorbede. Stel je voor dat we in gezamenlijkheid en eenheid bidden voor ons dorp en omgeving. Daarom willen we u allen van harte uitnodigen dit samen met ons te doen tijdens onze volgende Kingdom Come avond van gebed en aanbidding.
Deze zal zijn op zondagavond 8 oktober 2017, in De Basiliek, Veenendaal. We beginnen om 19:00 uur met een kop koffie in de foyer. Daarna hebben we een tijd van gezamenlijke aanbidding.
Vervolgens zullen we een tijd hebben van gebed en voorbede. Natuurlijk is er tijd voor ministry- gebed.”

Bovenstaande tekst is uit de brief die Dick Lagewaard en Kees Kraayenoord hebben gestuurd naar voorgangers uit Veenendaal.
Het verlangen om samen, als één lichaam van Christus, Hem te (aan)bidden. Hoe gaaf is dat! Kom ook, bid mee! We rekenen op je. Zoals we al eerder hoorden van Kees, denk nu niet, dit is niets voor mij. Bidden is voor iedereen!

Luister hier de preek van Kees nog maar eens: