Financien

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente.

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Mozaiek0318 financieel ondersteunen?
Je kunt Mozaiek0318 steunen door een eenmalige gift of een machtiging.