Machtiging tbv Mozaiek0118

Door het invullen en versturen van dit formulier geef je toestemming aan Mozaiek0318 om eenmalig of vaker een incasso-opdracht te sturen naar je bank om onderstaand bedrag van jouw rekening af te schrijven.

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Selecteer wel de juiste doel "Gift tbv Mozaiek118".