GROW - Vrede met jezelf - als eten je leven beheerst

Elisabeth van Zijl - therapeute, schrijver en ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen – gaat in op zelfbeeld en identiteit en de relatie met eten/eetgestoord gedrag. Een verstoorde manier van eten heeft zoals iedere verslaving alles te maken met innerlijke pijn (een pijnlijk hart en pijnlijk denken) en een verwrongen zelfbeeld. Weer gezond met eten omgaan vraagt eerst om innerlijk herstel.

Duur
2 avonden

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 
Misschien ben jij iemand die voortdurend bezig is met eten of juist niet eten. Misschien ben jij iemand die heeft bedacht dat wanneer je weer ‘gewoon’ kunt eten, wanneer je gewicht stabiel is, of wanneer jij eindelijk dat droomgewicht hebt, je werkelijk gelukkig zult zijn omdat je er dan bij hoort of ‘geslaagd’ bent. En misschien weet je óók dat werkelijk gelukkig zijn niet met dat ideale gewicht te maken heeft, maar lijkt voor nu dat obsessief bezig zijn met eten wel de enige weg.

Elisabeth wil tijdens deze interactieve bijeenkomsten ingaan op de gedachten rond eten, de functie van een eetstoornis (of welke vorm van verslaving dan ook) en wat dat te maken heeft met jouw hart en denken. Als cognitieve gedragstherapeut kent ze de kracht van denken en hoe anders gaan denken je van binnenuit gaat veranderen. Maar er is méér! De Bijbel leert ons dat ons hart de bron is van waaruit we leven. Wanneer ons hart een ‘vervuilde’ bron is dan geeft dat ook een ‘vervuilde’ opbrengst. Met andere woorden, dan word je geregeerd door pijn en ontstaat er pijnlijk gedrag.

Elisabeth geeft therapie vanuit de cognitieve gedragstherapie en de ‘acceptance and commitment-therapie maar wil daarbij vooral met de waarheid van de Bijbel in de hand, mensen leiden op de weg van herstel naar de vrijheid die God hen heeft gegeven in Jezus Christus. Het is haar visie dat pas wanneer er innerlijk herstel is opgetreden mensen vrij kunnen komen vanuit eetgestoord leven of vanuit welke verslaving dan ook. 
Elisabeth heeft haar eigen praktijk ‘Vrij om te leven’ en schreef het boek ‘Vrede met jezelf, als eten je leven beheerst.’
 

Praktische info

Waar is het?    De Basiliek
Op welke data?    16 en 30 oktober 2019
Welke tijden?   20:00 – 21:45 uur; koffie vanaf 19.30 uur in de Basiliek
Wat kost het?        Deelname is gratis

Maximum aantal deelnemers: 75 personen (aanmelden is nodig)