GROW - Hart voor jongeren

Deze avond neemt Els van Dijk je mee in haar inspirerende kijk op de jongerencultuur. Els is als directeur van de Evangelische Hogeschool intensief betrokken op jongeren en heeft een groot hart voor hen. Els zal o.a. spreken over haar verlangen voor de generatie die aan ons is toevertrouwd. Hoe we ons tot elkaar verhouden en bij elkaar horen. Een avond die je zeker mee wilt maken als jongere, ouders en jongerenwerker.

Duur
1 avond

Inhoud
Deze avond neemt Els van Dijk je mee in haar inspirerende kijk op de jongerencultuur. Els is als directeur van de Evangelische Hogeschool intensief betrokken op jongeren en heeft een groot hart voor hen. Els zal spreken over: 

  • Haar verlangen voor de generatie die aan ons is toevertrouwd. 
  • Antwoord zijn op het verlangen van God. 
  • Druk die er is vanuit cultuur en maatschappij. 
  • Elkaar bezien vanuit de verwachting hoe Gods werk kan doorklinken. 
  • Hoop, moed en vuur. 

Doelgroep
Ouders / jongeren / jongerenwerkers / iedereen die een hart voor jongeren heeft

Praktische info

Waar is het?    De Basiliek
Op welke data?    6 maart 2019
Welke tijden?   20.00 – 21.30 uur; koffie vanaf 19.30 uur in de Basiliek
Wie leidt de avond?     Els van Dijk
Wat kost het?        Deelname is gratis

Maximum aantal deelnemers: 250 personen (aanmelden is niet noodzakelijk)