Aanmelden Falling Forward

Als je belangstelling hebt om deel te nemen vul dit formulier in: Nadat we dit formulier terug hebben ontvangen kun je voor een intakegesprek uitgenodigd worden. 
We gaan vertrouwelijk om met de informatie in je intakeformulier en het gesprek.
Na het gesprek kijken we van beide kanten of deze groep voor jou op dit moment de juiste plaats is.
Bedankt voor het invullen. We gaan zorgvuldig om met deze informatie en nemen contact met je op voor een intakegesprek.

Privacy
Door dit formulier te ondertekenen (Aanmelden) geef je toestemming dat we deze gegevens mogen verwerken voor het doel: het deelnemen of kunnen gaan deelnemen aan de Falling Forward groep van Levend Water Nederland.

Mocht uiteindelijk niet komen tot deelname, dan vernietigen wij dit formulier binnen 4 weken nadat dit duidelijk is geworden.