Sophie van der Vegt

God wil ik volgen, omdat ik mij veilig voel bij Hem! Toen ik zeven jaar was had ik een bijzondere ontmoeting met God in de nacht. Toen wist ik dat Hij echt bestond en dat Hij heel dichtbij komt. Ik heb gezien dat God wonderen doet en dat Hij met mij wil spreken door woorden en plaatjes. 

Dit bericht is geplaatst op 20-09-2020

Toch had ik vaak nare dromen. Ik bad er voor maar het ging gewoon niet weg. Op een aanbiddingsavond met het gezin baden we er samen voor. Toen ging ik zonder spanning naar bed, maar met vrede om me heen. Het voelde alsof er een engel naast me liep. Die nacht had ik geen nare droom. En al die nachten daarna tot nu ook niet meer. Jezus is overwinnaar!

Ik weet zeker dat God in elke situatie bij mij is en dat Hij mij dan de juiste woorden geeft om te spreken. De rest van mijn leven wil ik gehoorzaam zijn aan Hem, ook al wordt het misschien heel moeilijk. Ik geniet van de dingen die ik met God heb meegemaakt en dat wil ik blijven vasthouden en voelen in mijn hart! Ik verlang ernaar dat mijn relatie met God nog sterker mag worden.

Het is al vaak gebeurt dat God antwoord geeft op vragen en op gebeden. Ik ervaar hem heel dichtbij. Doordat ik mij nu laat dopen zeg ik tegen God dat ik met Hem wil leven, omdat ik weet en geloof dat Hij altijd bij mij is. Hem wil ik volgen! 
Amen!