Gerard Nijhof

Ik geloof in de zalvende werking van Jezus Christus. Door de doop wetende dat al je zonde samen met Jezus Christus begraven zullen zijn, je samen met Hem weder geboren zult zijn.

Dit bericht is geplaatst op 20-09-2020
Dat de Heilige Geest je zal leiden tot eer en glorie van Jezus Christus en God de Vader. Want alleen via Jezus Christus komen we tot de Vader.