Enquête | Online diensten Mozaiek

Medio mei is er via de nieuwsbrief een enquête verspreidt waarbij we hebben aangegeven heel benieuwd te zijn hoe we nu als gemeente deze gekke tijd ervaren. Wat het huidige gemeenteleven met ons doet, wat we er van vinden dat het wordt vorm gegeven zoals het nu gebeurd maar met name ook hoe we kunnen verbeteren t.o.v. waar we nu staan als kerk. En hoe zien we überhaupt als kerk de toekomst voor ons. We hebben honderden reacties gekregen en vinden het goed om jullie via deze weg ook deel te maken van de belangrijkste uitslagen van deze enquête. Hieronder volgen ze.

Dit bericht is geplaatst op 03-06-2020

Stapsgewijs lopen we door verschillende vragen die gesteld zijn.

 • We hebben een totale respons van 17,1% (minimaal 10% is nodig om een representatief beeld te kunnen schetsen). De verdeling hierin is al volgt:
  • Deel/vriend van Mozaiek033 - 16,9%
  • Deel van Mozaiek055 (in oprichting) - 16,1%
  • Deel/vriend van Mozaiek0318 - 17,2%
    
 • Uit de enquête blijkt dat van de respondenten 82,1% altijd de Mozaiek livestream bekijkt en nog eens 14,7% doet dit regelmatig (2-3 keer p/mnd). Bij de Kids kijken 63% van de kinderen altijd naar de Mozaiek Kids dienst en nog eens 4% regelmatig (2-3 keer p/mnd).
   
 • Verder blijkt dat 39,5% van de respondenten regelmatig (vaker dan 5x) hun omgeving erop attent heeft gemaakt dat de Mozaiek livestream er weer aankomt. Nog eens 48,9% geeft aan dit regelmatig te doen (minder dan 5x). 11,9% doet dit helemaal niet.
   
 • We hebben de vraag gesteld dat stel dat straks alle maatregelen voorbij zijn, we weer fysiek bij elkaar mogen komen maar de livestream ook blijft bestaan, heeft dit dan invloed op je komst naar de gemeente. Daarop geeft 57,6% van de respondenten aan dat dit nooit het geval zal zijn gezien er niets gaat boven het fysiek bij elkaar komen. Tegelijk geeft 40,4% aan dat dit soms nog wel het geval kan zijn en dat men het soms prettig vind om de dienst toch via de livestream te volgen.
   
 • Ook hebben we gevraagd wat we als gemeente zijnde nu het meest missen nu alles niet door kan gaan en daaruit blijkt dat met name 1) de samenkomsten als geheel 2) het samen zingen 3) en het ontmoeten van alle delen het meest worden gemist.
   
 • Natuurlijk is het ook interessant om te zien waar we als gemeente nu veel te vinden zijn. Wat lezen we veel, wat vinden we fijn om te lezen of met andere woorden, op welke manier mag de informatie naar ons toe komen? Op welke manier voelen we ons dus het meest verbonden met Mozaiek. Daarin zien we terug dat dit het meest is tijdens de Mozaiek Livestream, maar ook de nieuwsbrief in hoge mate en daarnaast Mozaiek Connect en Social Media.
   
 • Het deed ons goed om te merken dat het voor het overgrote deel goed met jullie gaat ondanks deze Coronatijd. Op deze vraag gaf namelijk 83,3% van de respondenten zichzelf een '7 of hoger' - erg fijn! We hebben jullie ook gevraagd wat de reden is dat je jezelf dit cijfer geeft en daar willen we gewoon een aantal reacties uitpakken.
   
  • ''Drukke tijd vind ik het.. werk 40 uur per week naast gezin waar nu meer mensen wonen. Weinig tijd om echt stil te staan.''
    
  •  ''Eenzaamheid, existentiële vragen door gebrek aan afleiding, minder geniet momentjes''
    
  •  ''Er hoeft even niet zoveel, dat geeft rust. Ik voel me meer verbonden met Mozaiek via live stream dan in de fysieke samenkomst. In de zaal ga je op in de massa, terwijl het vanaf de bank net lijkt alsof de voorganger rechtstreeks tegen jou praat.''
    
  •  ''De 'pauze knop' heeft ons als gezin erg goed gedaan.''
    
  •  ''Dankbaar voor de rust en nieuwe mogelijkheden die God in deze tijd geeft. We worden bewust van de belangrijke dingen in het leven doordat we niet worden meegenomen door de drukte van alle dagen.''

Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor het invullen van de enquête. Ondanks dat we elkaar allemaal weer dolgraag zouden ontmoeten binnen de diensten van Mozaiek, streven we ernaar om met behulp van deze enquête het beste eruit te halen in de situatie van nu. Voel je daarom ook altijd vrij om met ons op te nemen als je leuke ideeën hebt!