Joke Hofman

Ik ben Joke Hofman. Als jong meisje groeide ik op in een gezin waar we met regelmaat naar een traditionele kerk gingen. Als klein kind geloofde ik dat God er was en ik wist echt van Zijn nabijheid.

Dit bericht is geplaatst op 16-02-2020

Toch leerde ik weinig in de kerk over de mogelijkheid van een levende relatie God.

In mijn pubertijd kreeg ik gezondheidsklachten. Jaren van operaties volgden. Ik voelde me eigenlijk heel vaak niet goed. In het verborgene worstelde ik door jaren lang met een negatief zelfbeeld, depressie en angst.

Ik bad wel vaak tot God en ervoer ook dikwijls dat Hij er was, maar toch ergens hield ik nog zelf de touwtjes in handen. Ik durfde mij niet volledig aan Hem over te geven.

Tot er een moment in mijn leven kwam dat ik God echt heb gesmeekt om mij te helpen. Of Hij mij wilde leren om alles los te laten. Ik verlangde zo dat mijn leven echt voor Hem zou zijn, maar er was ook nog zoveel angst.

Achteraf gezien was dit het moment dat God een ommekeer in mijn leven tot stand heeft gebracht. Ik mocht leren van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik leerde dat ik écht mezelf mocht zijn en bovenal leerde ik hoe ik alles mocht loslaten in Zijn hand. Hij leidt mij en zorgt voor mij en daarom hoef ik nooit bang te zijn. Door Hem ben ik nu werkelijk vrij.