Ben Beusekamp

Ik ben Ben Beusekamp. Ik ben in de oorlog geboren op een boerderij en in ons gezin werd alleen voor en na het eten stil gebeden. Ik ben als kind gedoopt en naar de zondagschool geweest.

Dit bericht is geplaatst op 16-02-2020

Ook heb ik belijdenis gedaan. Eerst ging ik nog naar de kerk maar omdat mijn vrienden niet gingen werd het steeds minder. Toen ik mijn vrouw leerde kennen wilde ik heel graag in de kerk trouwen, maar zij wilde niet. Ze had namelijk een nare ervaring met de kerk gehad. Dat zorgde ervoor dat ik ook niet meer ging. Ik begrijp nu dat ik onze Vader en Jezus daar veel pijn mee heb gedaan. Niemand is verantwoordelijk

HOE mijn leven is verlopen dan alleen ik zelf. Ik heb onze Vader om vergeving gevraagd en Hij heeft mij als de verloren zoon in zijn vaderlijke armen gesloten. Zijn en Jezus onvoorwaardelijke liefde hebben mij na het overlijden van mijn vrouw weer de kerk doen bezoeken.

Ik heb mijn vrouw Grietje leren kennen en samen gaan we naar de kerk. We vinden het fijn dat het woord met veel passie en overtuiging wordt gebracht. Door het boek Het Wonder Van Het Kruis is het verlangen ontstaan om me te laten dopen en dicht bij Jezus te leven. Ik wil mijn oude leven begraven en het nieuwe ontvangen. Hier ben ik Koning Jezus.