Talitha Holtrop

Mijn naam is Talitha Holtrop, kom uit Apeldoorn en ben 20 jaar oud. Ik ben tweedejaars student Verpleegkunde aan de CHE. Daarnaast, werk ik met veel plezier als teamleider bij de Albert Heijn.

Dit bericht is geplaatst op 08-12-2019

Ik ga samen met mijn broer en ouders al jaren naar de kerk in Apeldoorn. Na het halen van mijn havo-examen, ben ik voor 11 maanden gaan werken als nanny in Melbourne, Australië. Wat ik miste in de kerk in Apeldoorn, vond ik bij de Hillsong. Geloven in een God is mooi, maar een relatie hebben met zo’n God en leven ernaar is nog veel mooier. Die tijd heeft mij veel inzicht gegeven in het vormen van een relatie met Jezus.

In Australië is het verlangen om mij te laten dopen begonnen met groeien. Toen ik terugkwam, ben ik terecht gekomen bij Mozaiek0318. Na veel zondagen en grow-avonden, werd mijn verlangen om me te laten dopen nog groter. Daarbij, leerde ik meer Gods stem te verstaan, rust te pakken en meer ruimte te geven aan Jezus om keuzes te maken in mijn leven in ere van Hem. Nu besef ik dat, door het sterven van Jezus Christus aan het kruis, mezelf een kind van God mag noemen.

Ik laat mij dopen, omdat ik mijn zonden wil belijden en mijn leven aan God wil geven, Hem wil vertrouwen welk plan Hij heeft voor mij en hierbij een lichtje in de duistere wereld wil zijn om zo te getuigen van Gods liefde voor ons allemaal.