Hilde Pereboom

Ik ben Hilde Pereboom. Mijn ouders hebben mij als kind laten dopen. Het besef gedoopt te zijn vond ik als kind heel fijn, het gaf mij het gevoel dat ik bij Jezus hoorde.

Dit bericht is geplaatst op 08-12-2019

Mijn relatie met God heeft in mijn kinder- en tienertijd altijd veel voor mij betekend. Rond mijn 16de jaar heb ik een bewuste geloofskeuze gemaakt en toen ik 18 jaar was heb ik belijdenis gedaan.

Ik heb mij daarna nooit zo bezig gehouden met de doop. Maar sinds een jaar is er van binnenuit een sterk verlangen in mij gegroeid om mij als volwassene te laten dopen. Ik vind het heel fijn dat ik nu  bewust mag beleven dat mijn oude ik in het watergraf gestorven is en dat ik in Christus een nieuw leven heb. Ik kijk uit naar hoe Hij dat nieuwe leven in mij gaat vormgeven.