Mees Lindemulder

Mees Theodoor Lindemulder, is mijn volledige naam. Ik ben geboren in Ede, waar ik mijn hele leven met plezier heb gewoond. Ik studeer sinds dit jaar in Nijmegen en volg daar de opleiding psychomotorische therapie.

Dit bericht is geplaatst op 13-10-2019

Ik vind het fijn om er voor mensen te zijn en mensen te helpen, vandaar dat ik ook gekozen heb voor deze sociale opleiding.

Ik laat mij dopen omdat ik mijn leven aan Jezus wil geven en toewijden. Ik wil in mijn dagelijks leven meer op Hem gaan lijken en wil ook graag Zijn Licht laten schijnen in de wereld om mij heen.

Ik weet dat ik dit niet alleen kan en Hem ieder moment in mijn leven nodig heb. Door mij te laten dopen laat ik zien dat ik Hem wil volgen en dat ik mijn leven aan Hem wil geven.

Een mooie tekst, die hiermee te maken heeft en die mij ook kracht geeft is een tekst in Spreuken 3 vers 5 en 6, daar staat: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan zal Hij de weg voor je banen”.