Mark Segers

Als kind ben ik gedoopt door mijn ouders waar ik ze enorm dankbaar voor ben. Het christelijke onderwijs wat ik gekregen heb en de gedachte dat ik er nooit alleen voor zou staan hebben mij altijd geholpen. Maar wat doe je ermee als je nog jong bent?

Dit bericht is geplaatst op 13-10-2019

In het voorjaar van dit jaar heb ik de Alphacursus gevolgd en dit heeft veel in mij veranderd. Het zaadje wat gepland is tijdens mijn opvoeding heeft zich toen diep in mij geworteld tijdens de Alpha en begint steeds meer tot ontplooiing te komen. 

Na de vorige doopdienst in april wist ik het; ik wil mezelf laten dopen, ik moet het vastleggen dat ik Zijn kind ben. Ik geloof dat God mij het verlangen geeft om mij te laten dopen en ik wil Hem gehoorzamen. Ik ben ervan overtuigd dat Hij mij ondanks alle tegenslagen in mijn korte leven geen moment heeft losgelaten en ik ben ervan overtuigd dat ik alle tegenslagen die er vast nog zullen komen in de rest van mijn leven niet ga redden zonder Hem. Ik wil Hem volgen en van Hem blijven leren!