Elske van Paridon

Ik ben gelovig opgevoed en ik ging al een aantal jaren naar het zomerkamp van ‘Oase’. Toen ik naar de 1e/2e klas ging veranderde er een hoop. Ik ging naar een openbare school en niet meer naar de kerk en deed niet zoveel meer met het geloof.

Dit bericht is geplaatst op 13-10-2019

Op dat moment had ik ook veel twijfels. Toen ik van de 2e naar de 3e klas ging, ging ik ook weer naar een kamp van ‘Oase’. In die week is er erg veel veranderd. Bijzondere momenten van lachen en ook huilen. Het thema was “oversteken”. Dus jij staat aan de ene kant van de klif en het geloof aan de andere kant en je moet zelf door bruggetjes te bouwen aan de andere kant komen, dus als je niks er aan doet blijf je stil staan. Dit heeft mij veel aan het denken gezet. Waar sta ik? Ben ik er al? Sta ik nog aan het begin?

In die week hebben we veel geleerd en heb ik mooie dingen mogen meemaken. De laatste avond kon je vertellen of je over was gestoken of niet. En ik wist het zeker! Jezus is voor mij aan het kruis gestorven om onze zonden te vergeven dus ik zei ook vol overtuiging ‘ja’! Na die week ben ik veel meer met het geloof bezig gegaan en heb ik er ook nog 2 beste vriendinnen aan overgehouden. Dat was het punt waar ik bedacht heb om me te laten dopen omdat ik weet dat God ons heeft gered.