Marilou Stolk

Ik ben Marilou Stolk, 18 jaar oud en ga sinds kort vast naar Mozaiek0318. Ik ben door mijn ouders met het geloof opgevoed en ook door hen gedoopt als kind, waar ik ze enorm dankbaar voor ben.

Dit bericht is geplaatst op 30-06-2019

Zij hebben de basis gelegd voor de hele weg die nog zou (en zal) komen. Ik wilde al mijn hele leven in de zorg werken en heb de afgelopen jaren gestreefd naar de opleiding Geneeskunde. Toen ik echter bezig was met de selectie dit jaar, zei alles in mij dat dit niet was wat

ik moest gaan doen, het interesseerde mij van de een op de andere dag niet meer. Toen is het plan ontstaan om het volgende schooljaar een DTS te gaan volgen. 
Vandaag wil ik mij laten dopen om mijn oude leven achter mij te laten en aan het begin van mijn nieuwe leven, helemaal schoon mijn DTS te beginnen. Ik laat hier alles achter, begin mijn DTS met een schone lei en mijn nieuwe leven met een halfjaar aan God en Zijn woord gewijd. 

O come to the altar ~ Elevation Worship
(…)
Leave behind your regrets and mistakes
Come today there's no reason to wait
Jesus is calling
Bring your sorrows and trade them for joy
From the ashes a new life is born
Jesus is calling

O come to the altar
The Father's arms are open wide
Forgiveness was bought with
The precious blood of Jesus Christ
(…)