Matthew Tempelman

I am Matthew, born in Ontario Canada. I am very thankful to have grown up in a Christian home. When I was around 12, I entered a time of doubting my salvation, which motivated me to study and read the Bible a lot.

Dit bericht is geplaatst op 30-06-2019

Through this time I sometimes was very distressed, but when I called out to God He answered me and showed Himself as a God nearby, who knows, cares, comforts, disciplines, instructs, answers prayer and saves me and many other wonderful things.  It is my experience that 'when I look at Christ the dove of peace flies into my heart, but when I look at the dove of peace it flies away'.  So it is important to always keep our eyes on Jesus and trusting Him.  There is not one special event that I can point to for why I follow Jesus, but rather it has been God's constant care of me, that has strengthened my faith.

I have let Jesus down many times, but He has never let me down and He is constantly showing his goodness to me.  I know Jesus takes care of me and I am His, His death on the cross was perfect payment for all of my sins and for all those who believe Him.  His resurrection assures me that He has perfectly paid the price for my sins and has defeated death, so I too will rise to life.  I know He is Lord of all and the supreme ruler of this universe.

Ik ben Matthew, geboren in Ontario Canada. Ik ben erg dankbaar dat ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Toen ik rond de 12 jaar was, ging ik twijfelen aan mijn redding, wat me motiveerde om veel te studeren en de Bijbel te lezen. Gedurende deze tijd was ik soms erg overstuur, maar toen ik naar God riep, antwoordde Hij mij. Hij toonde Zichzelf als een God dichtbij, Die weet, om me geeft, troost, discipline leert, instrueert, gebeden beantwoordt en mij redt en vele andere prachtige dingen. Het is mijn ervaring dat 'wanneer ik naar Christus kijk, de vredesduif in mijn hart vliegt, maar wanneer ik naar de vredesduif kijk, hij wegvliegt'. Het is dus belangrijk om onze ogen altijd op Jezus gericht te houden en op Hem te vertrouwen. Er is niet één speciale gebeurtenis waar ik op kan wijzen waarom ik Jezus volg, maar het is Gods constante zorg voor mij geweest, die mijn geloof heeft versterkt.

Ik heb Jezus vele malen laten vallen, maar Hij heeft me nooit in de steek gelaten en Hij toont voortdurend Zijn goedheid aan mij. Ik weet dat Jezus voor mij zorgt en ik ben de Zijne, Zijn dood aan het kruis was een perfecte betaling voor al mijn zonden en voor al diegenen die in Hem geloven. Zijn opstanding verzekert mij ervan dat Hij de prijs voor mijn zonden volkomen heeft betaald en de dood heeft verslagen. Ook ik zal dus tot leven komen. Ik weet dat Hij de Heer is van alles en de allerhoogste Heerser van dit universum.