Mieke van Strien

Van huis uit ben ik christelijk opgevoed en gedoopt als baby. Helaas was het veelal moeten, waardoor ik een afkeer kreeg van de kerk en het geloof. Gelukkig is het vlammetje in mij blijven branden en ben ik jaren later, toen ik getrouwd was, de kerkgang weer op gaan pakken. We gingen met ons gezin naar de Hervormde kerk.

Dit bericht is geplaatst op 14-04-2019

Toen ik gezondheidsproblemen kreeg en ik moeilijk lang kon zitten, stopte weer de kerkgang, het geloof zakte weer weg. Na mijn herstel kreeg ik een nieuwe baan en ontmoette ik iemand die mij vertelde dat ze naar Mozaiek0318 ging. Ik was benieuwd en ging op YouTube de preek luisteren. Zo wat werd ik geraakt. De zondag erop (september 2018) ging ik naar Mozaiek0318, wat een warm welkom! Daar werd verteld ‘God houdt van jou’! Ik dacht ook van mij? Keer op keer werd het weer verteld, wat gebeurde er met mij?? Ik raakte mijn eigen ik kwijt en werd overspoeld met allerlei emoties. Jezus is ook voor mij gestorven aan het kruis.  Ik ben de Alphacursus  gaan volgen, daardoor is er nog meer veranderd in mezelf. Ik weet nu God houdt van mij en ik wil mezelf voorwaardelijk aan Hem overgeven.

Afgelopen zondag heb ik mezelf spontaan laten dopen, ik wil mijn leven in Gods handen leggen en zijn stem volgen.

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen.  Wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt na U. PSALM 143: 8