Joanne Westeneng

Ik ben Joanne Westeneng. Sinds twee jaar studeer ik Godsdienst-Pastoraal Werk in Ede waar ik ook op kamers zit, maar ik kom oorspronkelijk uit Voorthuizen.

Dit bericht is geplaatst op 09-12-2018

Ik ben opgegroeid in Voorthuizen en altijd naar een Hervormde Kerk gegaan daar. Daarnaast ging ik naar allerlei conferenties zoals Opwekking, en daar ontmoette ik Jezus. Ik had in die tijd echt onwijze last van mijn stuitje en dat is door God op een super bijzondere manier genezen, en toen kon ik er niet meer omheen, en dat wilde ik ook niet. Jezus bestaat en Hij ziet mij en heeft een plan met mij. 
Toen ik een jaar of veertien was, kreeg ik een levende relatie met Hem. Na de middelbare school verhuisde ik naar Groningen en ik koos ervoor om theologie te gaan studeren aan de universiteit. Dat is echt super interessant, maar alles wordt benaderd vanuit de wetenschappelijke hoek. Hierdoor wordt ook heel vaak vastgesteld dat dingen niet gebeurd zijn zoals ze in de Bijbel beschreven staan, en dat ondermijnt heel erg het gezag van de Bijbel. Eerst dacht ik dat ik hier wel tegen zou kunnen, maar als je dat soort dingen vaak genoeg hoort ga je op een gegeven moment vanzelf wel twijfelen en ik belandde dus echt wel in een soort geloofscrisis. Ik wist het allemaal even niet meer en het vinden van God en Zijn waarheid werd steeds moeilijker. 
Totdat ik dus weer naar Opwekking ging en zo de kracht van de Heilige Geest daar ervoer dat ik zeker wist dat het wél de waarheid was. Het schooljaar daarna ging ik in Ede Godsdienst-Pastoraal Werk doen. 
En afgelopen jaar tijdens deze studie, is dat idee echt weer bevestigd: God leeft, Hij is nog steeds aan het werk, en ook al is niet alles uit de Bijbel te bewijzen: ik kies ervoor om te geloven dat het Gods Woord is, en dat het dus waarheid is. En nu sta ik hier - er is niets meer wat mij tegenhoudt om me te laten dopen!

Ik wil gedoopt worden om echt in het openbaar die keuze voor God te maken en mijn oude mens achter me te laten. Ik wil dus niet meer op de troon zitten in mijn leven en alles zogenaamd aansturen om te zorgen dat het mij goed uitkomt; ik wil alles aan God overgeven en Zijn weg volgen in hoe ik ben en waar ik heen ga.