Nieuwe plannen jeugdwerk We Are Young

Met heel veel inzet en passie is er door onze jeugdleiders in het afgelopen jaar gediend. Voor vele tieners en jongeren mochten zij heel veel betekenen! In het afgelopen seizoen hebben we heel veel geleerd! We willen graag iedere tiener en jongere zien en bereiken!! Daarom is er besloten om het jeugdwerk op een aantal vlakken stapsgewijs te herzien. 

Dit bericht is geplaatst op 01-07-2018

In september 2017 zijn we begonnen met onze nieuwe jeugdwerk We Are Young. We zijn dankbaar voor alle zegeningen die het jeugdwerk al heeft opgeleverd. In de loop van het seizoen kwamen er toch een aantal vragen rond het jeugdwerk die ons bezighielden. Is dit wel de juiste koers?  

De visie voor het jeugdwerk blijft bestaan: “To Know, Grow and Go”:

To know:     Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is..
Grow:         .. en gaan groeien in relatie met Jezus en elkaar..
Go:             .. zodat Jezus zichtbaar wordt in onze omgeving..

We willen wel voor de komende jaren meer investeren in de “Go-factor” van onze visie: onze omgeving dienen en verbinden waar mogelijk met andere jongeren, kerken en groepen!

Onze doelen voor het jeugdwerk: 
1. Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is in een veilige omgeving, waar ze gezien worden, zichzelf mogen zijn, van elkaar leren en toegerust worden.
2. Wij willen dat jongeren, maar ook jeugdleiders gaan groeien in hun relatie met  Jezus en elkaar, door aan te sluiten bij hun eigen unieke behoeften.
3. Wij willen dat Jezus zichtbaar wordt in onze omgeving door verbinding met anderen

De kernwaarden voor het jeugdwerk zijn: We Are Young (Wij-gevoel), Church (Community), Unique (Unieke behoeften) en Online (omgeving dienen).

We willen naar een 2-wekelijkse Church waar ruimte is voor ontmoeting, toerusting, service, worship en chillen. Samen willen we de kerk zijn!

Daarnaast willen we 2-wekelijks activiteiten aanbieden gericht op de unieke behoeften van onze jongeren. Dit noemen we Unique. Op de verschillende dagen bieden we de volgende activiteiten aan: Sports, Arts  , YNG-Grow, Serve, Hang Out en Connect. Daarnaast blijven Clans, Travel en Projects #Camp  “gewoon” bestaan.

Onze activiteiten willen we aanbieden voor de volgende drie leeftijdsgroepen: 12 t/m 16 jaar, 17 t/m 20 jaar en 21 t/m 25 jaar.

Via Online willen we onze omgeving dienen d.m.v. You Tube, Vlogs en Social Media. 

Een heel belangrijk onderdeel in het jeugdwerk zal ook de toerusting zijn. We willen als jongeren, maar ook als jeugdleiders onderwijs ontvangen, toegerust worden en groeien.

We geloven in deze herziening van het jeugdwerk. Al deze activiteiten zijn er op gericht om relaties te bouwen, jongeren te zien en te laten groeien, maar ze ook een veilige omgeving te bieden met jeugdleiders die hart voor ze hebben. 

Dit jeugdwerk willen we vanaf september 2018 gefaseerd invoeren. Via nieuwsbrief en website willen we jullie vanaf heden op de hoogte houden van alle ontwikkelingen!

Qua organisatie krijgen we ook een verandering. Het jeugdwerk vraagt om nieuwe leiders. Of leiders die een andere keuze willen maken. Klik hier voor een volledig beeld van onze vacatures.

We zijn ons ervan bewust dat we voor een uitdaging staan, maar waarvan we denken dat het wel een goede keuze is! “Zonder passie is er nog nooit iets groots gerealiseerd!”

Vacatures