Mariska Driessen

Ik ben Mariska Driessen, 31 jaar, single en woon sinds een paar weken in Woudenberg (daarvoor in Leusden). Ik werk met veel plezier als gastouder in de buitenschoolse opvang. Verder spreek ik graag met vrienden af en bezoek regelmatig christelijke conferenties.

Dit bericht is geplaatst op 24-06-2018

Toen ik afgelopen zomer naar de Mozaiek0318 kwam had ik totaal niet het idee dat ik mij zou laten dopen. Ik ben in de gereformeerde gemeente opgegroeid en daar ook als kind gedoopt. Toen ik in 2012 naar de PKN ben gegaan heb ik daar in 2013 met heel mij hart belijdenis gedaan. Ik geloofde dat ik echt dat het zo goed was. Afgelopen jaar heb ik door Mozaiek0318 en veel conferentie waar ik heen ben geweest zoveel mogen leren over wie God is, hoe Hij naar mij kijkt, over Jezus en Zijn leven op aarde en heb ik de Heilige Geest heel krachtig in mij gevoeld.

Ineens kreeg ik 2 maanden geleden het gevoel dat ik mij moest en mocht laten dopen… Dit vond ik wel lastig omdat ik dit zo nooit in mijn opvoeding heb meegekregen. Maar ik geloof dat God dit tegen mij gezegd heeft en dat heb ik heel serieus genomen. Ik ben mij gaan verdiepen in de kinder- en geloofsdoop. Ik ben heel dankbaar dat ik christelijk opgevoed ben en dat mijn ouders mij als kind hebben laten dopen. Gods naam is toen al aan mij verbonden, maar nu mag ik mij laten dopen omdat ik geloof dat dit een opdracht van Jezus is.

Ik wil Jezus in alles volgen, Hem gehoorzaam zijn en mijn leven onvoorwaardelijk aan Hem toewijden. Ik mag met Hem begraven worden en opstaan in een heel nieuw leven waarin al mijn zonden zijn afgewassen.
Ik ben aanvaard en goed gekeurd door God en mag geloven dat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. Ik ben Gods geliefde dochter!