Emilie de Bruijckere

Ik ben Emilie de Bruijckere, weduwe en heb 2 kindjes. Mijn dochter heet Angel en is 7 jaar, mijn zoontje heet Isaiah en is bijna 3 jaar.

Dit bericht is geplaatst op 24-06-2018

Ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin waar ik ben gedoopt en we naar de kerk gingen met kerst maar waarbij ik niet het gevoel heb dat mijn ouders een persoonlijke relatie ervaren met God, dat heb ik iig niet vanuit mijn opvoeding meegekregen. In de reggae band waar ik zong leerde ik onze bandleider uit Ghana kennen waar ik later mee trouwde.  Hij was een profeet en via hem heb ik God leren kennen en na zijn dood ben ik tevens God zelf gaan ervaren. Dit heeft mijn leven veranderd. Vele dingen die voorheen belangrijk voor mij waren zijn niet meer belangrijk en wat overblijft is het verlangen om als instrument voor God te dienen, mijn droom zou zijn via de muziek. Maar dat leg ik in Zijn handen.

Na een moeilijke periode waarbij er misbruik is gemaakt van mijn goedheid en ik de zachte stem van God die mij heeft gewaarschuwd heb genegeerd wil ik mij dopen voor een nieuw begin samen met God. Mij schoon te wassen van al mijn zonden en het kwaad dat mij is aangedaan en samen met mijn kindjes Gods liefde te mogen ervaren en dit weer door te mogen spiegelen in onze omgeving en hopelijk via de muziek mensen te mogen raken en daarbij naar God te verwijzen.