Marieke Zoeteweij

Mijn naam is Marieke. Samen met Bert (mijn man) en andere mooie mensen geniet ik van het leven.

Dit bericht is geplaatst op 11-02-2018

Mijn broer Bas en ik willen ons samen laten dopen. Bas heeft het verlangen gekregen zich na een radicale bekering in zijn leven te laten dopen. Dit is het grootste cadeau van mijn leven!

Het is heel bijzonder om ons nu samen over te geven aan Koning Jezus, die ons het leven, de vrijheid en identiteit in Hem geeft! Ik ben Hem zo dankbaar, dat Hij altijd voor ons heeft gezorgd en licht brengt in het duister. 
Jaren geleden kreeg ik het verlangen om me te laten dopen. Ik heb ervoor gebeden en toen ik de bijbel ging lezen sprong de doop van Jezus eruit. Het was als het ware een heel zachte bemoediging: toe maar, Ik ben je voorgegaan. Toch heb ik er destijds niets mee gedaan. Er is veel gebeurd, waar ik niet trots op ben, waardoor ik steeds meer en weer ervaarde ‘Oh mijn Heer ik heb U nodig, elk moment zo nodig. U pleit voor mij, U spreekt mij vrij, O Heer ‘k heb U nodig.’ 

Het is een enorm groot geschenk, dat ik me nu mag laten dopen. Ik ben de Heer Jezus zo intens dankbaar voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en doet. Ik wil me graag volledig aan Hem overgeven. Hij is mijn Rots, mijn vertrouwen, mijn liefde en Hij geeft mij mijn identiteit. Ik wil heel graag gedoopt worden, om mijn oude leven en mijn oude ik achter me te laten. Ik wil Hem heel graag in vertrouwen volgen en verlang naar meer van Zijn Heilige Geest. Alle eer aan Hem!