Dick Lassche

Ik ben Dick Lassche, 43 jaar, getrouwd met Joukje. Samen hebben we drie jongens. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin in een christelijk dorp.

Dit bericht is geplaatst op 26-11-2017

Door mijn ouders heb ik veel geleerd over God en de bijbel. Daar ben ik dankbaar voor. Als kind ben ik gedoopt en ik heb belijdenis gedaan in de kerk. God stond aan het begin van mijn leven en Hij leidt mijn leven.

Pas op latere leeftijd werd ik echt geraakt door de liefde van Jezus. Jezus maakt vrij. Zeven jaar geleden kwam het tot een ommekeer die een verandering in gang heeft gezet. Ik ben meer gaan ervaren van Jezus’ krachtige aanwezigheid en dat heeft een bijzonder proces van persoonlijke ontwikkeling in geloof en vrijheid teweeggebracht.

Jezus leeft! Dat ontdek ik steeds weer en steeds meer. Mijn leven gaat met vallen en opstaan, strijd en mooie momenten. Ook met veel bijzondere ontmoetingen waarin de liefde van Jezus merkbaar is. Daar waar Jezus’ liefde is, daar wordt Gods nieuwe wereld zichtbaar. Daar geloof ik in.

Kort geleden werd ik in een dienst bij Mozaiek0318 zo aangesproken en geraakt, dat ik er niet meer onderuit wilde. Een bevestiging van een keuze die ik al eerder had gemaakt, een keuze voor een leven waarin ik Jezus wil volgen. Daarom wil ik de geloofsdoop ondergaan zoals in de bijbel wordt omschreven. Voor mij is deze doop ook een bevestiging van mijn belijdenis van het geloof. Het oude leven wil ik achter mij laten, met Jezus worden begraven en met hem opstaan in een nieuw leven!