Lauwrens Sneep

Hallo, mijn naam is Lauwrens Sneep. Ik ben geboren en opgegroeid in Nijkerk, waar mijn ouders nog steeds wonen. Inmiddels ben ik bezig met het afronden van de Pabo op de Christelijke Hogeschool Ede.

Dit bericht is geplaatst op 26-11-2017

Eén dag in de week, op woensdag, ben ik meester voor groep 5 bij de Maranathaschool in Nijkerk. Op donderdag en zaterdag werk ik in Putten bij een lunchroom met mensen met een verstandelijke beperking. Ik geniet van het zorgen en begeleiden van mensen en kinderen.

In Ede heb ik mijn vriendin Carmen leren kennen. Ze is een lieve, zorgzame, gelovige vriendin van wie ik ontzettend veel houd. Samen willen we Jezus centraal zetten in ons leven. Als kind ben ik gedoopt en op mijn 18e heb ik belijdenis gedaan. Nu ben ik 25 en is mijn geloof ontzettend veranderd en gegroeid. Ik ben God dankbaar dat Hij mij niet loslaat en Hij een weg met mij en mijn vriendin wil gaan. Ik geloof dat Hij mijn redder en helper is, heel mijn leven lang. Ik kan niet zonder Hem. Ik heb het verlangen om Jezus te volgen en mij daar ook naar te gedragen. Met deze doop laat ik mijn oude manier van leven achter mij en kies ik voor een leven dicht bij Hem.

Het licht van Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is. Alleen als dat licht in je schijnt, kun je goed leven. Daarom wordt er bij de doop gezegd:
‘Kom uit het donker!
Sta op uit de dood.
Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen.’

(Efeziërs 5:13-14, BGT)