Jolien Kuijsten

Mijn naam is Jolien Kuijsten, ik ben 20 jaar en ik kom nu sinds ongeveer 3 jaar in Mozaiek0318. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd vrijgemaakte kerk. Als kind en vooral als tiener had ik eigenlijk heel weinig met het geloof.

Dit bericht is geplaatst op 26-11-2017

Ik wist dat God bestond maar daar hield het ook voor mij wel op. Het geloof was voor mij een belemmering, ik wilde daar helemaal niet mee bezig zijn. Sinds een paar jaar is dat veranderd, ik ben vanuit de vrijgemaakte kerk naar Mozaiek0318 gegaan en toen ben ik pas gaan inzien dat er nog zoveel meer was.

Langzaam maar zeker ging ik ervaren wat voor verrijking het geloof was. Ik leerde Jezus kennen en ik ging inzien dat het allemaal draait om een persoonlijke relatie met Hem en dat het geloof echt gebaseerd is op liefde. De afgelopen 2 jaar is er in mij een enorm verlangen gegroeid, verlangen om Jezus’ leiding te volgen in mijn hele leven, elke dag! Ik was ongeveer 2 jaar geleden op een wonderlijke zondag in Veenendaal en daar werd er een profetie over mij uitgesproken. Een profetie dat ik veel liefde mag uitdelen aan anderen en dat Jezus grote dingen door mij heen gaat verrichten. Dit raakte mij, op dat moment gingen mijn ogen open en ervaarde ik voor het eerst dat God mij echt zag. Ik wilde meer weten, meer bij Hem zijn en meer van Hem ervaren. Mijn leven is volledig omgekeerd, ik wil niets liever dan Jezus volgen. Op dit moment zit ik op de fulltime bijbelschool van Royal Mission. Bewust heb ik een jaar apart gezet voor God. Om te leren luisteren naar Hem en om te ontdekken hoe Hij mij gemaakt heeft en hoe Hij mij inzet in Zijn Koninkrijk. Ik wil niets liever dan een lichtpunt zijn in deze gebroken wereld en Zijn liefde uitstralen op plekken waar zoveel duister is.

Jesaja 61:1: ‘De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.’

Ik ben nooit echt bezig geweest met de doop omdat ik dat vanuit mijn opvoeding helemaal niet gewend was. Voor Jezus heb ik al bewust gekozen, maar de laatste tijd hield de doop mij veel bezig. Ik wil Jezus’ liefde uitstralen en ik wil er voor uitkomen dat ik volledig achter Hem aan ga en dat ik met Hem samen bergen ga beklimmen en ook door woestijnen zal gaan. Maar alles wil ik samen met Hem doen. Daarom laat ik me nu dopen!