Aart Schouten

Mijn naam is Aart Schouten. Ik wil gedoopt worden omdat ons grote voorbeeld Jezus zich zelf liet dopen en zei: ‘kom tot bekering en laat u dopen’.

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022
Ik geloof dat Jezus mijn fundament is in mijn hele bestaan en dit geeft mij zoveel vertrouwen in heel mijn leven dat ik nooit meer anders wil. Hiermee wil ik laten zien dat ik/wij meer dan overwinnaars zijn door Hem. Er is geen mooier iets dan te voelen dat Jezus ook voor mij aan het kruis hing en mij nu laat voelen dat een leven met Jezus het mooiste is wat er is.