Robert van Wageningen

Halleluja God regeert!! 
God regeert over mijn leven, God regeert over mijn gezondheid!

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022

Al zijn mij zonden roder dan rood. Hij maakt ze witter dan sneeuw. Door Zijn bloed mag ik in zijn nabijheid zijn. 
Mijn verlangen wordt steeds meer om bij Hem te zijn en daarbij groeit ook mijn verlangen om me te laten dopen in geloof. Met Jezus mag ik sterven en met Hem mag ik weer op staan. Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij hebben laten dopen en Christelijk hebben opgevoed. Ook ben ik dankbaar dat ik al belijdenis heb kunnen doen. De doop ligt als verlangen op mijn hart en ik wil het van de daken schreeuwen dat God mij ziet en goed is voor ons.

Ik weet dat hij altijd met mij meegaat. Ondanks mijn ziekte, ondanks mijn zonden. Hij laat mij niet in de steek. Soms laat Hij dit duidelijk zien. Ik hou van muziek en juist door muziek spreekt God tegen mij. De dag dat ik de diagnose MS kreeg moesten wij van Veenendaal terug naar Ede. Ik had al een tijdje de CD van Sela in de auto die altijd aangaat als ik de auto start, hij staat op shuffle play dus elk nummer kan langskomen. Het was de CD ‘vreugde van mijn hart’. Het eerste nummer dat er uit de boxen komt terwijl wij wegrijden is het nummer ‘Wij gaan niet zonder u’. Dit nummer raakt mij steeds weer in mijn hart. Aan de ene kant de smeekbede “Als u niet met ons meegaat” en tegelijkertijd de bevestiging “Wees niet bang, ik ga met jullie mee!”

Wees niet bang, 
Als U niet met ons 
ik ga met jullie mee. 
meegaat Heer, 
Wees gerust, 
dan gaan wij niet; 
ik ben om jullie heen. 
wij blijven hier.
 

Dit was en is steeds weer de bevestiging dat Hij er is en zal zijn. Hij is JAHWEH!