Corine Hulstein

Mijn naam is Corine Hulstein. Ik ben opgegroeid in een hervormd gezin van 5 kinderen. Het geloof is mij van jongs af aan meegegeven. Altijd heb ik geweten dat God voor mij zorgde, maar het was geen levend geloof.  

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022

Dit veranderde toen ik meer afhankelijk werd van Hem. Tijdens een aantal stormen in mijn leven ervoer ik Zijn aanwezigheid en had ik veel houvast aan mijn geloof. Niet alleen in moeilijke tijden werd Hij deel van mijn leven. Hij is erbij. Ook bij alle momenten van vreugde en de vele zegeningen die ik van Hem mag ontvangen.  
Lang heb ik gedacht dat het nog niet de tijd was om mij te laten dopen. Ik voelde me nog niet christen genoeg. Of ik dacht; “Ach ik ben als kind gedoopt… God weet wel hoe het zit tussen ons. Dat hoef ik toch niet nogmaals te bevestigen in een volwassen doop?!”.

Maar deze gedachten zijn veranderd in een verlangen naar de doop. In een verlangen om gehoorzaam te zijn en een heel bewust deze stap in geloof te zetten.  
Jezus is mijn redding! Hij is mijn veilige haven, mijn rots, mijn rustpunt in de stormen van mijn leven. Hij is de reden dat ik leef. Iedere ademteug ontvang ik van Hem. Door Zijn genade mag ik deel zijn van Zijn hemels gezin. Ik wil Hem in dankbaarheid prijzen mijn leven lang…