Julian van de Kraats

Mijn naam is Julian van de Kraats, ik ben 21 jaar oud, technisch specialist personenauto's en ik woon in Veenendaal.

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022
Een aantal jaar geleden toen ik 15 jaar oud was gingen we naar een Heart Cry Conferentie. Ik was daar samen met mijn ouders, mijn broertjes en mijn zusje. Ik werd geraakt toen we het lied zongen: ’’Heer, uw licht en uw liefde schijnen’’. Ik heb toen samen met 1 van de jeugdleiders gebeden en daar heel bewust de keuze voor Jezus gemaakt en mijn leven aan hem gegeven.  
 
Lang heb ik getwijfeld of ik me zou laten dopen. Is het de juiste weg? Ben ik er al klaar voor? Is mijn geloof wel goed genoeg? Maar dit alles mag ik achter mij laten, want ik heb geleerd dat de doop een nieuw begin is en ik wil een leven met Jezus.  
 
‘’Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft‘’. Johannes 3:16  
Die liefde, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft voor mij, daarom wil ik mij laten dopen.