Jelis Roodbeen

Mijn naam is Jelis Roodbeen, 80 jaar, bijna 55 jaar getrouwd met Susan. Samen wonen we in Veenendaal. Als kind ben ik gedoopt en heb later ook geloofsbelijdenis gedaan.

Dit bericht is geplaatst op 17-04-2022

Vanaf ons huwelijk zijn wij altijd lid geweest van een kerkelijke gemeente. Uit volle overtuiging zong ik het lied mee: "Ja, Zijn liefde zocht mij en Zijn bloed dat kocht mij....". En toch miste er wat!

Sinds wij deel zijn van Mozaiek0318 en na gesprekken met lieve meelevende mensen, is bij mij het verlangen gegroeid om mijn geloof te bezegelen met de doop. Zo leert Jezus ons en zo wil ik Hem ook volgen. Dankbaar zeg ik daarom anderen na: "Kijk er is water, wat is er tegen om gedoopt te worden?"