Donja Zanting

Jezus is mijn redder en verlosser. Hij geeft mij kracht en rust, ik kan niet zonder Hem.

Dit bericht is geplaatst op 17-04-2022
Zijn genade is alles wat ik nodig heb, want Zijn kracht is zichtbaar geworden in mijn zwakheid. Ik kies voor Hem, omdat Hij koos voor mij.  
 
Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, 
die Hem roepen in vast vertrouwen. 

Psalm 145:18