Susan Roodbeen

Hallo. Ik ben Susan Roodbeen,73 jaar, getrouwd met Jelis, moeder van 3 zoons en oma van 7 kleinkinderen. Ik ben niet christelijk opgevoed.

Dit bericht is geplaatst op 17-04-2022

Van Jelis kreeg ik een Bijbel en we werden samen lid van de plaatselijke kerk. Gelijk met onze oudste zoon werd ook ik gedoopt en deed later belijdenis.

Tot aan Mozaiek waren mijn keuzes vaak gebaseerd op traditie. Dat mag, maar is voor mij niet genoeg. In de Bijbel lees ik dat volgen van Jezus betekent in Hem geloven en met Hem gedoopt worden. Daarom wil ik nu bewust een keuze maken voor Hem, gewoon zoals ik ben. In psalm 139 staat: “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij …....”. 

Zo wil ik bij Hem komen, en zo mag ik ook gedoopt worden!