Ruben van Hierden

Mijn naam is Ruben ik ben 24 jaar en christelijk opgevoed. En toch altijd veel gestruggeld met het geloof totdat ik 2 jaar geleden een behoorlijk moeilijke periode inging en ik moedeloos, verdrietig, alleen en depressief door mijn leven ging.

Dit bericht is geplaatst op 17-04-2022

Ik probeerde zoals ik altijd heb gedaan het gat in mijn hart te vullen met wereldse dingen. En na een lange moeilijke tijd, kwam ik erachter. De wereld kan jou niet vervullen, die leegte kan maar op een manier vervuld worden. Dit is het moment dat ik heb gebeden en mijn leven in Gods handen heb gelegd en heb beleden dat ik een zondaar ben en ik geloof dat Jezus ook voor mij aan het kruis is gestorven. Toen heb ik Hem gevraagd om mij te vullen met Zijn Geest. En de pijn weg te nemen. Misschien ging die niet weg zoals ik verwachtte maar ik kreeg wel plotseling van alle kanten hulp. 
Nu wil ik God graag gehoorzaam zijn en in Zijn voetstappen leven. 

Ik wil graag leven zoals God dit van mij wil en God zegt: Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je Zijn naam aanroept. Handellingen 22:16. 
Hierdoor wil ik mij graag laten dopen