Marian de Kleuver- Verbeeke

Mijn naam is Marian de Kleuver- Verbeeke. Ik ben getrouwd met Jack. Samen hebben we drie dochters en inmiddels ook drie hele lieve kleinkinderen.

Dit bericht is geplaatst op 10-09-2017

God heeft in mijn leven al heel vaak Zijn zegenende handen over mij uitgestrekt.

Ik ben als baby gedoopt door mijn ouders. Zij hebben Gods liefde door laten schijnen in hun manier van leven en het overgedragen naar mij als kind. Toen ik Jack leerde kennen, wisten we samen, dat het leven vanuit het geloof voor ons heel belangrijk was en hebben we belijdenis gedaan.

God heeft altijd naar mij omgekeken en ik heb Hem altijd nodig gehad. Ook in soms hele moeilijke tijden, kwam er altijd weer een teken van Hem door bijvoorbeeld een Bijbeltekst, een lied, of iemand die op mijn pad werd gebracht.

God heeft het in mijn hart gelegd, om me zondag te laten dopen. 
Zondag hoorde ik de vraag van Jezus aan Petrus: Houd je van me?
God vroeg onvoorwaardelijke liefde (Agape)
Ook aan mij vraagt God onvoorwaardelijke liefde.

Ik had het gevoel, dat God dit ook al heel vaak aan mij had gevraagd via de doop, maar ik durfde niet. Tijdens het dopen van de dopelingen en het zingen, gaf God rechtstreeks een teken: Je moet gaan!   Hoe lang wil je nog wachten? Ook jouw onvoorwaardelijke liefde mag je tonen aan MIJ. Je voelt je dan niet altijd een voorbeeldig Christin, maar Ik wil je leren een leerling te zijn!

God werkt zo anders, dan je je als mens voor kunt stellen!
Ik dank God dat Hij zo werkt en ik bid dat ik mijn hele leven lang Zijn leerling mag blijven en ik dat uit mag dragen aan anderen.

Prijs de Heer de weg is open naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus Triomfator mijn Verlosser Middelaar.
Vader met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
Het is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!